HomeLiên Lạc

Liên Lạc

Kính mời quý vị dành thì giờ đến sinh hoạt tại một trong các hội thánh bên dưới
để tìm hiểu thêm về Ðấng Tạo Hoá Toàn Năng.

Hay liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm Chúa Cứu Thế, hay góp thêm ý kiến
để trang web nầy được cải tiến hầu đóng góp trên con đường tâm linh của
mọi người ở khắp nơi.

Xin vui lòng liên lạc (Please contact us at one of the following addresses):

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Thắc mắc về Kinh Thánh/questions about the Bible's teaching)

Phone: 1-888-901-4747

Ðịa Chỉ Hoa Kỳ (US)

An Bình Hạnh Phúc
P.O. Box 6130
Santa Ana, CA 92706

Ðịa Chỉ Hồng Kông

An Bình Hạnh Phúc
P.O. Box 310 Hong Kong

Hội Thánh Orange County (Vietnamese Church):

2101 West Edinger Ave.
Santa An, CA 92704
1-714-557-7999

Hội Thánh San Diego (Vietnamese Church):

 4185 Home Ave.
San Diego, CA 92105
1-760-599-4747

Hội Thánh Loma Linda (Viethamese Church):

711 West C Street
Colton, CA 92324
1-909-825-6886


Kính mời quý vị dành thì giờ tham gia với các hội thánh chúng tôi trong các chương trình sau:

* Chương trình Trường Sabát mỗi ngày thứ bảy: 10:00 sáng - 11:00 sáng

* Chương trình Thờ phượng mỗi ngày thứ bảy: 11:00 sáng - 12:45 trưa

ABHP Contact Form

3 + 2 =

5068144
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
131
22853
100432
5068144
Your IP: 35.229.76.22
Server Time: 2019-05-24 00:46:49

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong