Lãnh Đạo - Leadership

5 Loại Người

Có Ảnh Hưởng Lớn Trong Hội Thánh

(MS Duong Quoc Tung)


Mối trăn trở của người lãnh đạo là làm sao cho tập thể hội thánh vững mạnh, binh an, êm ấm, vững tiến trên con đường mà Lời Chúa dạy dỗ.

Hội Thánh bình yên là người lãnh đạo bớt lo âu.  Hội Thánh phát triển là niềm vui của người lãnh đạo chân thành.  Hội Thánh bước đi trong đường lối Chúa là mục tiêu của người lãnh đạo thật sự là đầy tớ Chúa.  Hội Thánh nhận được phước Chúa là niềm ước ao của một người lãnh đạo quan tâm đến bầy của Chúa.

Sau đây là 5 "loại" người mà một người lãnh đạo cần phải nhận ra vì 5 loại người nầy có ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của Hội Thánh.

1) Những người đem niềm vui cho Hội Thánh

"Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình; Nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng." (Châm Ngôn 11:10)

Sự hiện diện của người công bình hay người thật sự tin kính Chúa ảnh hưởng đến toàn thể Hội Thánh.  Chỉ cần 1 người công bình hiện diện Chúa sẽ không huỷ diệt thành phố bất trung Giê-ru-sa-lem (Giêrêmi 5:1).  Ngược lại sự hiện diện của người ác, người cứng lòng không đầu phục Chúa, sẽ đem lại sự bất hạnh cho Hội Thánh.

Nhiều lúc chúng ta chạy theo con số, muốn làm hài lòng mọi người, thấy tội lỗi sai lầm không dám chỉnh đốn, tất cả chỉ làm cho Hội Thánh phải sống trong sự bất hạnh.

Khi người công bình được tôn trọng, người thuộc linh được giao phó trách nhiệm trong Hội Thánh, mọi người sẽ được vui vẻ.

Khi người bất trung nắm giữ chức vụ trong Hội Thánh, lòng mọi người đều chán nãn.

2)  Những người đem ơn phước cho Hội Thánh

"Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng; Song tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ." (Châm Ngôn 11:11)

Những chức viên của Hội Thánh điạ phương là người thuộc linh hay người sống theo xác thịt?  Những người được bầu hay được chỉ định làm hướng dẫn viên cho các nghi lễ thờ phượng là người thật sự tin kính hay chỉ là những người chỉ trau chuốc bề ngoài cho có văn vẻ kiến thức?

Lời cầu nguyện của một người thật sự tin kính sẽ được Chúa nhậm lời.  (Thi Thiên 66:17-19)

Người xác thịt sẽ đem hoạ đến cho Hội Thánh.

"Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va" (Châm Ngôn 17:15)

3) Những người làm mất lòng người khác

"Kẻ nào khinh dể người lân cận mình thiếu trí hiểu; Nhưng người khôn sáng làm thinh." (Châm Ngôn 11:12)

Trong Hội Thánh phải có giữ hòa khí.  Có những người kiêu ngạo với mớ kiến thức Kinh Thánh, hay sự giàu có, hay điạ vị họ có được trong xã hội.  Và lúc nào họ cũng coi thường những người chung quanh.  Mở miệng ra là họ chê người khác.  Họ coi thường mọi người.  Lúc nào họ cũng cho là họ thầy của mọi người ...

Hoà khí trong tập thể Hội Thánh sẽ đổ vỡ vì thái độ của những người nầy.  Họ sẽ làm biết bao nhiêu người mất lòng trong Hội  Thánh.  Cẩn thận với loại người nầy.

Người khôn thì chỉ nói khi cần phải nói.  Người thật sự biết thì hay nín lặng, chỉ nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng người.  Người thuộc linh sẽ lo giữ mình hơn là tìm lỗi của người.

4) Người gây ra chia rẽ và hiểu lầm trong Hội Thánh

Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc." (Châm Ngôn 11:13)

Trong Hội Thánh có những người chỉ biết kín miệng về việc đời tư của họ mà thôi, còn chuyện đời tư của người khác thì họ học được khả năng ngồi lê đôi mách.   Họ cho thêm những chi tiết cho thêm lâm ly bi đát.

Hết kể ra cho người nầy,  đến học lại cho người khác.  Họ gây ra biết bao dư luận không tốt, biết bao tiếng đồn vô căn cớ.  Họ làm tổn thương biết bao nhiêu người.  Họ gây ra biết bao sự hiểu lầm, nghi ngờ, đố kỵ trong Hội Thánh.

Họ làm cho những linh hồn mới đến với thiên đàng bị thương tích và vấp ngã.

"Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của hạng người ấy là vô ích." (Giacơ 1:26)

5) Những cố vấn thuộc linh của Hội Thánh

"Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn." (Châm Ngôn 11:14)

Ðây là những con người thuộc linh cao.  Họ là những người Chúa ban cho sự thông sáng đặc biệt.  Họ là những bộ óc để phát triển Hội Thánh về số lượng lẫn tâm linh.  Họ hạ mình biết luôn luôn nhờ cậy nơi Chúa hơn là trí khôn của mình.

Họ thật sự quan tâm đến trình độ đức tin của con cái Chúa.  Họ thật sự quan tâm đến tiền đồ của Hội Thánh.

Họ thật sự theo dõi, nhìn ngắm, phân tách, ưu tư cho từng sinh hoạt của Hội Thánh.

Họ hoạch định những kế hoạch, những chương trình, những chiến lược để công việc Chúa đi tới.  Họ là những "quân sư" thuộc linh cho nhà Chúa.

Kết Luận:

Một người lãnh đạo khôn ngoan phải nhận ra được 5 loại người nầy trong Hội Thánh và phải có kế hoạch cho từng loại.  Nguyện Chúa ban ơn trên quý vị.

MS Dương Quốc Tùng
copyright (C) by Peace & Happiness Ministry

 

4945905
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2857
21649
101171
4945905
Your IP: 3.80.128.196
Server Time: 2019-04-25 20:25:38

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong