An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục


 

SỰ ĐƠN GIẢN

Những g Cha Gi-su dạy qu đơn giản, thậm ch trẻ con cũng c thể hiểu được.  Kinh thnh chp trong Mathiơ 11:25, Lc đ, Đức Cha Jsus ni rằng: Hy Cha! L Cha của trời đất, ti ngợi khen Cha v Cha đ giấu những điều nầy với kẻ khn ngoan, người sng dạ, m tỏ ra cho những con trẻ hay.

Chng ta tm thấy ức Cha Trời bằng cch đơn sơ tin vo những g Ngi phn. Kinh thnh chp trong I Crinht 1:21, V, tại thế gian cậy sự khn ngoan mnh, chẳng nhờ sự khn ngoan Đức Cha Trời m nhận biết Đức Cha Trời, nn Ngi đnh lng dng sự giảng rồ dại của chng ta m cứu rỗi những người tin cậy.

Nt đẹp thật l ở chỗ sự giản dị. Kinh thnh chp trong I Phierơ 3:3-4, Chớ tm kiếm sự trang sức bề ngoi, như gic tc, đeo đồ vng, mặc o quần lo loẹt, nhưng hy tm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lng, tức l sự tinh sạch chẳng hư nt của tm thần dịu dng yn lặng, ấy l gi qu trước mặt Đức Cha Trời.  V được chp trong I Timth 2:9,10, Ta cũng muốn rằng những người đn b ăn mặc một cch gọn ghẽ, lấy nết na v đức hạnh giồi mnh, khng dng những tc-gic, vng, chu ngọc, v o quần qu gi, nhưng dng việc lnh theo lẽ đương nhin của người đn b tin knh Cha.

 

 

 

Simplicity

Because it is simple, even children can understand what Jesus teaches. It's in the Bible, Matthew 11:25, NIV. "At that time Jesus said, 'I praise You, Father, Lord of heaven and earth, because You have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children."

We find God by simply believing what He says. It's in the Bible, I Corinthians 1:21, TLB. "For God in His wisdom saw to it that the world would never find God through human brilliance, and then He stepped in and saved all those who believed His message, which the world calls foolish and silly."

True beauty values simplicity. It's in the Bible, I Peter 3:3-4, NIV. "Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight." I Timothy 2:9,10, NIV says, "I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God."