An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục


 

SỰ ĐỔ LỖI

Sự đỗ lỗi, chối tội đ xuất hiện ngay từ lần đầu tin con người phạm tội. Đức Cha Trời phn hỏi: Ai đ chỉ cho ngươi biết rằng mnh la lồ? Ngươi c ăn tri cy ta đ dặn khng nn ăn đ chăng? Thưa rằng: Người nữ m Cha đ để gần bn ti cho ti tri cy đ v ti đ ăn rồi. Gi-h-va Đức Cha Trời phn hỏi người nữ rằng: Ngươi c lm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dnh ti v ti đ ăn rồi. (Sng-thế-k 3:11-13)

Khi chng ta xưng tội, đừng tm cch biện minh, đưa ra l do để đổ lỗi. Trong Kinh Thnh, sch Gia-cơ 1:13-15 c chp: Chớ c ai đương bị cm dỗ m ni rằng: Ấy l Đức Cha Trời cm dỗ ti; v Đức Cha Trời chẳng bị sự c no cm dỗ được, v chnh Ngi cũng khng cm dỗ ai.  Nhưng mỗi người bị cm dỗ khi mắc tư dục xui giục mnh.  Đoạn, lng tư dục cưu mang, sanh ra tội c; tội c đ trọn, sanh ra sự chết.

Chng ta khng nn viện cớ, tm cch đỗ lỗi nhằm that ra khỏi hn nhn hiện tại. Song ta phn cng cc ngươi: Nếu người no để vợ m khng phải v cớ ngoại tnh, th người ấy lm cho vợ mnh ra người t dm; lại nếu người no cưới đn b bị để, th cũng phạm tội t dm (Mathiơ 5:32)

Khi Đức Cha Trời ban truyền mệnh lệnh cho con người, Ngi mong muốn chng ta đp lại bằng thi độ hợp tc, chứ khng phải viện dẫn l do nhằm trốn trnh cng việc được giao. Ngi sẽ đp ứng mọi điều chng ta cần. Trong Kinh Thnh, sch Xuất -dp-t-k 4: 10-12 đ ghi lại v dụ của Mi-se: Mi-se thưa cng Đức Gi-h-va rằng: i! Lạy Cha, từ hm qua, hm kia, hay l từ lc Cha phn dạy kẻ ti tớ Cha, ti vẫn chẳng phải một tay ni giỏi, v miệng v lưỡi ti hay ngập ngừng.  Đức Gi-h-va bn phn rằng: Ai tạo miệng loi người ra? hay l ai đ lm cm, lm điếc, lm sng, lm mờ? C phải ta l Đức Gi-h-va chăng? Vậy by giờ, hy đi; ta sẽ ở cng miệng ngươi v dạy ngươi những lời phải ni

Chng ta khng nn viện dẫn l do, đỗ lỗi để n trnh lời ku gọi của Đức Cha Trời.  Sch Lu-ca 14:15-24 cũng ghi lại cho chng ta một hnh ảnh minh họa khc: Một người đồng tiệc nghe lời đ, th thưa Ngi rằng: Phước cho kẻ sẽ được ăn bnh trong nước Đức Cha Trời!  Nhưng Đức Cha Jsus đp rằng: C người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mnh đi ni với những kẻ được mời rằng: Hy đến, mọi sự đ sẵn rồi.  Song họ đồng tnh xin kiếu hết. Người thứ nhứt ni rằng: Ti c mua một đm ruộng, cần phải đi coi; xin cho ti kiếu. Kẻ khc rằng: Ti c mua năm cặp b, phải đi xem thử; xin cho ti kiếu.  Kẻ khc nữa rằng: Ti mới cưới vợ, vậy ti đi khng được.  Đầy tớ trở về, trnh việc đ cho chủ mnh. Chủ bn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hy đi mau ra ngoi chợ, v cc đường phố, đem những kẻ ngho kh, tn tật, đui, qu vo đy. Sau lại đầy tớ trnh rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy, đ lm rồi, m hy cn thừa chỗ.  Chủ nh lại biểu rằng: Hy ra ngoi đường v dọc hng ro, gặp ai th p mời vo, cho được đầy nh ta. V, ta ni cng cc ngươi, trong những kẻ đ mời trước, khng c ai được nếm bữa tiệc của ta đu 

Excuses

 

Excuses began with the first sin ever committed. It's in the Bible, Genesis 3:11-13, NIV. "And He said, 'Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?' The man said, 'The woman you put here with meshe gave me some fruit from the tree, and I ate it.' Then the Lord God said to the woman, 'What is this you have done?' The woman said, 'The serpent deceived me, and I ate.'"


 

When confessing sin, don't make excuses. It's in the Bible, James 1:13-15, NIV. "When tempted, no one should say, 'God is tempting me.' For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone; but each one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed."

 

Don't look for excuses to get out of your marriage. It's in the Bible, Matthew 5:32, NIV. "But I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, causes her to commit adultery, and anyone who marries a woman so divorced commits adultery."

 

When God gives direction He expects cooperation not excuses. He will supply whatever is needed. It's in the Bible, Exodus 4:10-12, TLB. "But Moses pleaded, 'O Lord, Im just not a good speaker. I never have been, and I'm not now, even after you have spoken to me, for I have a speech impediment. 'Who makes mouths?' Jehovah asked him, Isn't it I, the Lord? Who makes a man so that he can speak or not speak, see or not see, hear or not hear? Now go ahead and do as I tell you, for I will help you to speak well, and I will tell you what to say.'"
 

 

We are not to make excuses to avoid responding to God's invitation. It's in the Bible, Luke 14:15-24, TLB. "Hearing this, a man sitting at the table with Jesus exclaimed, 'What a privilege it would be to get into the Kingdom of God!' Jesus replied with this illustration: 'A man prepared a great feast and sent out many invitations. When all was ready, he sent his servant around to notify the guests that it was time for them to arrive. But they all began making excuses. One said he had just bought a field and wanted to inspect it, and asked to be excused. Another said he had just bought five pair of oxen and wanted to try them out. Another had just been married and for that reason couldn't come. The servant returned and reported to his master what they had said. His master was angry and told him to go quickly into the streets and alleys of the city and to invite anyone you find to come, so that the house will be full. For none of those I invited first will get even the smallest taste of what I had prepared for them."