An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

ĐIỀU HUYỀN B T PHP

Đức Cha Trời ngăn cấm sự lin quan đến điều huyền b dưới bất cứ kha cạnh no. Kinh thnh chp trong Phục truyền 18:9-12, Khi ngươi vo xứ m Gihva Đức Cha Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của cc dn tộc ở tại đ. Ở giữa ngươi chớ nn c ai đem con trai  hay con gi mnh ngang qua lửa, chớ nn c thầy bi, thầy ph thuỷ , thầy php, kẻ hay dng ếm ch, người đi khỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay l kẻ đi cầu vong; v Đức Gi h va lấy lm gớm ghiếc kẻ lm cc việc ấy.

Về tương lai th chỉ mnh Đức Cha Trời biết, chứ khng phải người chết. Kinh thnh chp trong sai 8:19 Nếu c ai bảo cc ngươi: Hy cầu hỏi đồng bng v thầy bi, l kẻ ni ru rt lu lo, th hy đp rằng: Một dn tộc h chẳng nn cầu hỏi Đức Cha Trời mnh sao? H lại v người sống m hỏi kẻ chết sao?.

Occult

God forbids involvement with any aspect of the occult. It's in the Bible, Deuteronomy 18:9-13, NIV. "When you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord."

The future is known only by God, not the dead. It's in the Bible, Isaiah 8:19, TLB. "So why are you trying to find out the future by consulting witches and mediums. Don't listen to their whisperings and mutterings. Can the living find out the future from the dead? Why not ask your God?"