An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục


DẠY DỖ CON CI

Gi trị của việc sớm ch dạy dỗ con ci l g?  Chm-ngn 22:6, Hy dạy cho trẻ thơ con đường n phải theo; Dầu khi n trở về gi, cũng khng hề la khỏi đ.

Đức Cha Trời mong đợi điều g từ những người lm cha, lm mẹ khi nui dạy con ci? Cc bậc phu huynh phải l người tin knh Cha, lm gương trong lời ni v hnh động. Lời Cha dạy trong Phục-truyền-luật-lệ K 6:6-7, Cc lời m ta truyền cho ngươi ngy nay sẽ ở tại trong lng ngươi; kh n cần dạy dỗ điều đ cho con ci ngươi, v phải ni đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nh, hoặc khi đi ngoi đường, hoặc lc ngươi nằm hay l khi chỗi dậy.

Đức Cha Trời mong muốn cha mẹ phải lun lun nhẫn nại, kin tr. Kinh thnh chp trong C-l-se 3:21, Hỡi kẻ lm cha, chớ hề chọc giận con ci mnh, e chng n ng lng chăng.

Điều Ngi mong đợi ở người mẹ l g? Trong Chm-ngn 31:26, Nng mở miệng ra cch khn ngoan, php tắc nhn từ ở nơi lưỡi nng.

Sự thi hnh kỷ luật l by tỏ tnh thương của cha mẹ, được ghi trong Chm-ngn 13:24, Người no king roi vọt ght con trai mnh; song ai thương con ắt cần lo sửa trị n.

Sửa trị cương quyết nhưng nhn từ gip con trẻ học hỏi . Chm-ngn 29:15, Roi vọt v sự quở trch ban cho sự khn ngoan; cn con trẻ phng tng lm mắc cỡ cho mẹ mnh.

Mục đch của việc thực hiện kỷ luật l gip trẻ trưởng thnh, khng phải để chng tức giận. Kinh thnh dạy trong -ph-s 6:4, Hỡi cc người lm cha mẹ, chớ chọc cho con ci mnh giận dữ, hy dng sự sữa phạt khuyn bảo của Cha m nui nấng chng n.

Con ci thường chịu đựng những hậu quả của tội lỗi m cha mẹ chng đ lm. Xuất -dp-t K 34:7, Ta l Gi-h-va ban ơn đến ngn đời, x điều gian c, tội trọng, v tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ c tội l v tội, v nhn tội tổ phụ phạt đến con chu trải ba bốn đời.

Ngi mong đợi con ci đp ứng điều g? Theo sch -ph-s 6:1, Cha  dạy  rằng Hỡi kẻ lm con ci, hy vng phục cha mẹ mnh trong Cha, v điều đ l phải lắm.

 

 

 

 

 

 

 

Child Training

 

What is the value of early attention to child training? It's in the Bible, Proverbs 22:6, NIV. "Train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it."
 

What does God expect from parents as they raise children? Parents must be godly examples in words and actions. It's in the Bible, Deuteronomy 6:6-7, NIV "These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up."
 

God expects parents to be patient. It's in the Bible, Colossians 3:21, TLB. "Fathers, don't scold your children so much that they become discouraged and quit trying."
 

What does God expect of a mother? It's in the Bible, Proverbs 31:26, TLB. "When she speaks, her words are wise, and kindness is the rule for everything she says."
 

Discipline is an expression of parental love. It's in the Bible, Proverbs 13:24, TLB. "If you refuse to discipline your son, it proves you don't love him; for if you love him, you will be prompt to punish him."
 

Kind, firm correction helps children learn. It's in the Bible, Proverbs 29:15, TLB. "Scolding and spanking a child helps him to learn. Left to himself, he brings shame to his mother."
 

The purpose of discipline is to help the children mature, not to anger them. It's in the Bible, Ephesians 6:4, TLB. "And now a word to you parents. Don't keep on scolding and nagging your children, making them angry and resentful. Rather, bring them up with the loving discipline the Lord Himself approves, with suggestions and godly advice."
 

Children often bear the consequences of their parents' sins. It's in the Bible, Exodus 34:7, TLB. "I, Jehovah, show this steadfast love to many thousands by forgiving their sins; or else I refuse to clear the guilty, and require that a father's sins be punished in the sons and grandsons, and even later generations."
 

What response does God expect from children? It's in the Bible, Ephesians 6:1, NIV "Children, obey your parents in the Lord, for this is right."