An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

 

SỰ ĐAU BUỒN

Đức Cha Trời hứa chấm dứt mọi nước mắt, sự chết, đau khổ, khc lc, v đau đớn.  Ngi sẽ lau ro hết nước mắt khỏi mắt chng, sẽ khng c sự chết ,cũng khng c than khc, ku ca, hay l đau đớn nữa; v những sự thứ nhất đ qua rồi. (Khải-huyền 21:4, bản TLB)

Thin đng l nơi con người c thể hường sự vui vẻ mi mi.  Kinh Thnh chp, những kẻ Đức Gi-h-va đ chuộc sẽ về, ca ht m đến Si-n; sự vui vẻ v cng sẽ ở trn đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, m sự buồn bực than vn sẽ trốn đi (-sai 35:10, bản TLB)

Sự đau buồn trong thế gian nầy khng tồn tại mi mi. V sự giận Ngi chỉ trong một lc, Cn ơn của Ngi c trọn một đời: Sự khc lc đến trọ ban đm, Nhưng buổi sng bn c sự vui mừng. (Thi Thin 30:5)

Đức Cha Trời sẽ chữa lnh những đau đớn của chng ta.   Chữa lnh người c lng đau thương, V b vt của họ (Thi thin147:3, bản TLB)

Đức Cha Trời hứa ban cho chng ta một ấng yn ủi.   Ta lại sẽ ni xin Cha, Ngi sẽ ban cho cc ngươi một Đấng Yn ủi khc, để ở với cc ngươi đời đời (Giăng 14:16)

Hy tiếp nhận lời hứa của sự bnh an.  Ta để sự bnh an lại cho cc ngươi; ta ban sự bnh an ta cho cc ngươi; ta cho cc ngươi sự bnh an chẳng phải như thế gian cho. Lng cc ngươi chớ bối rối v đừng sợ hi (Giăng 14:27)

Niềm hy vọng vo sự phục sinh trong ngy cuối cng gip chng ta c thmniềm an ủi khi đương đầu với kh khăn, đau khổ.  Hỡi anh em, chng ti chẳng muốn anh em khng biết về phần người đ ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khc khng c sự trng cậy. V nếu chng ta tin Đức Cha Jsus đ chết v sống lại, th cũng vậy, Đức Cha Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Cha Jsus cng đến với Ngi. Vả, nầy l điều chng ti nhờ lời Cha m rao bảo cho anh em: chng ta l kẻ sống, cn ở lại cho đến kỳ Cha đến, th khng ln trước những người đ ngủ rồi. V sẽ c tiếng ku lớn v tiếng của thin sứ lớn cng tiếng kn của Đức Cha Trời, th chnh mnh Cha ở trn trời ging xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.  Kế đến chng ta l kẻ sống, m cn ở lại, sẽ cng nhau đều được cất ln với những người ấy giữa đm my, tại nơi khng trung m gặp Cha, như vậy chng ta sẽ ở cng Cha lun lun. (I T-sa-l-ni-ca 4:13 -17)

Những người đ chết sẽ được sống lại Chớ lấy điều đ lm lạ; v giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngi v ra khỏi: ai đ lm lnh th sống lại để được sống, ai đ lm dữ th sống lại để bị xt đon. (Giăng 5:28-29, bản TLB) 

Grief

God has promised an end to tears, death, sorrow, crying, and pain. It's in the Bible, Revelation 21:4, TLB. "He will wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, nor sorrow, nor crying, nor pain. All of that has gone forever."

Heaven will be a place of joy forever. It's in the Bible, Isaiah 35:10, TLB. "These, the ransomed of the Lord, will go home along that road to Zion, singing the songs of everlasting joy. For them all sorrow and all sighing will be gone forever; only joy and gladness will be there."

Grief does not last forever. It's in the Bible, Psalm 30:5, TLB. "Weeping may go on all night, but in the morning there is joy."

God will heal your grief. It's in the Bible, Psalm 147:3, TLB. "He heals the brokenhearted, binding up their wounds."

Jesus promised a Comforter. It's in the Bible, John 14:16, TLB. "If you love Me, obey Me; and I will ask the Father and He will give you another Comforter [the Holy Spirit], and He will never leave you."

Accept the promise of peace. It's in the Bible, John 14:27, TLB. "I am leaving you with a giftpeace of mind and heart! And the peace I give isn't fragile like the peace the world gives. So don't be troubled or afraid."

Hope in the future resurrection provides comfort in grief. It's in the Bible, I Thessalonians 4:13-17, NIV. "Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men, who have no hope. We believe that Jesus died and rose again and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore encourage each other with these words."

The dead will live again. It's in the Bible, John 5:28-29, TLB. "Don't be so surprised! Indeed the time is coming when all the dead in their graves shall hear the voice of God's Son, and shall rise againthose who have done good, to eternal life; and those who have continued in evil, to judgment."