An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

 

Đn b go
 

Chng ta c trch nhiệm quan tm đến nhu cầu của người quả phụ. Kinh thnh chp trong I Timth 5:3-7 Hy knh những người đn b go thật l ga. Nhưng nếu b go c con hoặc chu, th con chu trước phải học lm điều thảo đối với nh ring mnh v bo đp cha mẹ; v điều đ đẹp lng Đức Cha Trời. Người thật go ở một mnh, đ để lng trng cậy nơi Đức Cha Trời, ngy đm bền lng cầu nguyện ni xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi th dẫu sống cũng như chết. Hy nhắc lại những điều đ cho họ hầu cho họ khng chỗ trch được.
 

Tn gio thật hướng đến những người c nhu cầu. Kinh thnh chp trong Giacơ 1:27 Sự tin đạo thanh sạch khng vết, trước mặt Đức Cha Trời, Cha chng ta, l: Thăm viếng kẻ mồ ci, người go bụa trong cơn khốn kh của họ, v giữ lấy mnh cho khỏi sự uế của thế gian. 

Widows

We have a responsibility to care for the needs of widows. It's in the Bible, I Timothy 5:3-7, TLB. "The church should take loving care of women whose husbands have died, if they don't have anyone else to help them. But if they have children or grandchildren, these are the ones who should take the responsibility, for kindness should begin at home, supporting needy parents. This is something that pleases God very much. The church should care for widows who are poor and alone in the world, if they are looking to God for His help and spending much time in prayer; but not if they are spending their time running around gossiping, seeking only pleasure and thus ruining their souls. This should be your church rule so that the Christians will know and do what is right."

True religion reaches out to those in need. It's in the Bible, James 1:27, NIV. "Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world."