An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

CỦA CẢI VẬT CHẤT

 

Ơn phước về của cải vật chất đến từ đu? Phục Truyền Luật lệ K 8:18 c ghi: Hy nhớ lại Gi-h-va ức Cha Trời ngươi, v ấy l Ngi ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để lm trọn sự giao ước Ngi đ thề cng tổ phụ ngươi, y như Ngi đ lm ngy nay.
 

Tiền bạc c thể xen vo những điều quan trọng hơn trong cuộc sống khng? Sự giu sang c thể trở thnh trung tm điểm trong cuộc sống chng ta v dần dần thay thế vị tr của Cha. ức Gi-h-va phn như vầy: Người khn chớ khoe sự khn mnh; người mạnh chớ khoe sự mạnh mnh; người giu chớ khoe sự giu mnh. Nhưng kẻ no khoe, hy khoe về tr khn mnh biết ta l ức Gi-h-va, l ấng lm ra sự thương xt, chnh trực, v cng bnh trn đất; v ta ưa thch những sự ấy, ức Gi-h-va phn vậy. (Girmi 9: 22-23)

 

Sự giu c c thể khiến chng ta c thi độ sai lầm về vật chất. Lời Cha trong Lu-ca 12:15 l: Đoạn, Ngi phn cng chng rằng: Hy giữ cẩn thận chớ h tiện (tham lam) g hết; v sự sống của người ta khng phải cốt tại của cải mnh dư dật đu.
 

Khi đặt sự thnh cng về ti chnh l ưu tin hng đầu th khng phải l một lựa chọn khn ngoan. Cha dạy trong  Ma-thi-ơ 6:24 rằng: Chẳng ai được lm ti hai chủ; v sẽ ght người nầy m yu người kia, hoặc trọng người nầy m khinh người kia. Cc ngươi khng c thể lm ti ức Cha Trời lại lm ti Ma-mn nữa.

V trong I Ti-m-th 6:9 cũng viết: Cn như kẻ muốn nn giu c, ắt sa vo sự cm dỗ, mắc bẫy d, ng trong nhiều sự tham muốn v l thiệt hại kia, l sự lm đắm người ta vo sự hủy diệt hư mất.
 

Trong khi giu c khng c nghĩa l khng thể vo được nước thin đng, nhưng thật sự kh cho những người giu sang trở thnh con dn trong nước của Đức Cha Trời. Trong Mc 10:23-25 chp lại lời Cha rằng: Đức Gi-su rảo mắt nhn quanh, rồi ni với cc mn đệ: Bấy giờ ức Cha Jsus ng xung quanh mnh, m phn cng mn đồ rằng: Kẻ giu vo nước ức Cha Trời kh l dường no! Mn đồ lấy mấy lời đ lm lạ. Nhưng ức Cha Jsus lại phn rằng: Hỡi cc con, những kẻ cậy sự giu c vo nước ức Cha Trời kh l dường no! Con lạc đ chui qua lỗ kim cn dễ hơn người giu vo nước ức Cha Trời.
 

Sự đam m tiền bạc sẽ dẫn đến tội lỗi. Bởi chưng sự tham tiền bạc l cội rễ mọi điều c, c kẻ v đeo đuổi n m bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. (I Ti-m-th 6:10)

 

Lng tham thường đi đi với sự thịnh vượng v c thể dẫn con người đến sự phạm tội. Theo Gia-cơ 4: 1-2 th: Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đu m đến? H chẳng phải từ tnh dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mnh sao? Anh em tham muốn m chẳng được chi; anh em giết người v ghen ght m chẳng được việc g hết; anh em c sự tranh cạnh v chiến đấu; anh em chẳng được chi, v khng cầu xin.
 

Thật vậy, cng cho nhiều th chng ta sẽ cng nhận lnh nhiều hơn. Hy bn gia ti mnh m bố th. Hy sắm cho mnh ti khng hư, v của bn khng hề hao km ở trn trời, l nơi kẻ trộm khng đến gần, su mọt khng lm hư nt. V của bu cc ngươi ở đu, th lng cũng ở đ. (Lu-ca 12: 33-34)

 

Chiến lược đầu tư g m Cha khuyn bảo chng ta nn lm? Cha phn trong I Ti-m-th 6: 17-19 rằng: Hy răn bảo kẻ giu ở thế gian nầy đừng kiu ngạo v đừng để lng trng cậy nơi của cải khng chắc chắn, nhưng hy để lng trng cậy nơi ức Cha Trời, l ấng mỗi ngy ban mọi vật dư dật cho chng ta được hưởng. Hy răn bảo họ lm điều lnh, lm nhiều việc phước đức, kp ban pht v phn chia của mnh c, vậy th dồn chứa về ngy sau một ci nền tốt v bền vững cho mnh, để được cầm lấy sự sống thật.

 

Một lời nhắc nhở gi trị cho những người sở hữu đất rằng: ất khng được đoạn mi; v đất thuộc về ta, cc ngươi ở cng ta như kẻ khch ngoại bang v kẻ kiều ngụ. (L-vi K 25: 23)


Sự mn nguyện chẳng can hệ g đến tiền bạc hay của cải vật chất. Điều đ được nu trong trong Phi-lp 4: 12-13 rằng: Ti biết chịu ngho hn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự v mọi nơi, ti đ tập cả, dầu no hay đi, dầu dư hay thiếu cũng được. Ti lm được mọi sự nhờ ấng ban thm sức cho ti.
 

Cha muốn chng ta nộp tiền phần mười v dng tiền dng, v ngược lại, Cha hứa ban cho chng ta những sự ơn phước v cng v tận. Sch Ma-la-chi 3:8-10 kể rằng: Người ta c thể ăn trộm ức Cha Trời sao? m cc ngươi ăn trộm ta. Cc ngươi ni rằng: Chng ti ăn trộm Cha ở đu? Cc ngươi đ ăn trộm trong cc phần mười v trong cc của dng. Cc ngươi bị rủa sả, v cc ngươi, thảy cc nước, đều ăn trộm ta. Cc ngươi hy đem hết thảy phần mười vo kho, hầu cho c lương thực trong nh ta; v từ nay cc ngươi kh lấy điều nầy m thử ta, ức Gi-h-va vạn qun phn, xem ta c mở cc cửa sổ trn trời cho cc ngươi, đổ phước xuống cho cc ngươi đến nỗi khng chỗ chứa chăng!
 

Đấng Christ xc nhận về việc cần phải dng tiền dng. Ma-thi-ơ 23:23 chp rằng: Khốn cho cc ngươi, thầy thng gio v người Pha-ri-si, l kẻ giả hnh! V cc ngươi nộp một phần mười bạc h, hồi hương, v rau cần, m bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật php, l sự cng bnh, thương xt v trung tn; đ l những điều cc ngươi phải lm, m cũng khng nn bỏ st những điều kia.

 

Lm thế no để tất cả mọi người, giu cho đến ngho, đều thnh knh với Cha? Chm-ngn 3:9 phn dạy: Hy lấy ti vật v hu lợi đầu ma của con, M tn vinh ức Gi-h-va;
 

Nếu chng ta đặt Cha ln trn hết mọi sự, th Người sẽ ban cho tất cả những g chng ta cần. Nhưng trước hết, hy tm kiếm nước ức Cha Trời v sự cng bnh của Ngi, th Ngi sẽ cho thm cc ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)

 

Vua Sa-l-mn, l người khn ngoan nhất, giu c nhất, khuyn điều g về ti chnh? Truyền-đạo 5:10-20 ghi: Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chn lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chn về hu lợi. iều đ cũng l sự hư khng. Hễ của cải thm nhiều chừng no, kẻ ăn cũng thm nhiều chừng nấy. Chủ của cải được ch g hơn l xem thấy n trước mặt chăng? Giấc ngủ của người lm việc l ngon, mặc dầu người ăn t hay nhiều; nhưng sự chn lắc lm cho người giu khng ngủ được. C một tai nạn dữ m ta đ thấy dưới mặt trời: ấy l của cải m người chủ dnh chứa lại, trở lm hại cho mnh, hoặc v cớ tai họa g, cả của cải nầy phải mất hết; nếu người chủ sanh được một con trai, th để lại cho n hai tay khng. Mnh lọt ra khỏi lng mẹ trần truồng thể no, ắt sẽ trở về thể ấy, v về cc hu lợi của sự lao khổ mnh, chẳng c vậy g tay mnh đem theo được. iều nầy cũng l một tai nạn lớn: người ra đời thể no, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gi thổi, c ch lợi g chăng? Lại trọn đời mnh ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu đau đớn v phiền no. Ka, ta đ nhn thấy rằng ăn, uống, v hưởng phải của sự lao khổ mnh lm ở dưới mặt trời trọn trong những ngy m ức Cha Trời ban cho, ấy thật l tốt v hay; v đ l kỷ phần mnh. Hễ ức Cha Trời ban cho người no giu c, của cải, lm cho người c thế ăn lấy, nhận lnh kỷ phần, v vui vẻ trong cng lao của mnh, ấy l một sự ban cho của ức Cha Trời; nhn người sẽ t nhớ những ngy của đời mnh; v ức Cha Trời ứng đp người bằng sự vui mừng trong lng người.
 

Kinh Thnh ni g về tiền nợ hằng thng của mnh? R-ma 13:7-8 khuyn rằng: Phải trả cho mọi người điều mnh đ mắc: nộp thuế cho kẻ mnh phải nộp thuế; đng gp cho kẻ mnh phải đng gp; sợ kẻ mnh đng sợ; knh kẻ mnh đng knh. ừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yu thương nhau m thi, v ai yu kẻ ln cận mnh, ấy l đ lm trọn luật php.
 

Hy lun cẩn trọng khi k kết giao ko vay mượn. Chớ đồng bọn cng những kẻ giao tay nhau, Hoặc cng kẻ bảo lnh nợ; Nếu con khng c g trả, Cớ sao con muốn chng đoạt lấy ci giường con đi?(Chm-ngn 22: 26-27)

 

Chng ta được nhắc nhở điều g khi chng ta đi vay mượn tiền? Lời khuyn trong Chm-ngn 22:7 l: Người giu quản hạt kẻ ngho; Kẻ no mượn l ti tớ của kẻ cho mượn.
 

Cha lun đi hỏi sự cng bằng trong cc thỏa thuận kinh doanh.  Chm-ngn 16:11 l lời Cha dạy: Tri cn v v cn cng bnh thuộc về ức Gi-h-va; Cc tri cn trong bao l cng việc của Ngi.

 

Sự thnh thật v cng bằng l những điều Cha lun đi hỏi ở những ai muốn lm đẹp lng Ngi. Lời Cha trong -sai 33:15 rằng: Ấy l kẻ bước theo cng bnh, ni ra chnh trực; khinh mn lợi hoạnh ti, vung tay chẳng lấy của hối lộ; bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều c.

 

Lm việc để kiếm sống l điều quan trọng. Vả, chng ti nghe trong anh em c kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề lm lụng, trở chăm những sự v ch thi. Chng ti nhn danh ức Cha Jsus Christ, bảo v khuyn những kẻ đ phải yn lặng m lm việc, hầu cho ăn bnh của mnh lm ra. (II T-sa-l-ni-ca 3: 11-12)

 

Wealth

 

Where do material blessings come from? It's in the Bible, Deuteronomy 8:18 NIV "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth."

 

Can money get in the way of more important things? Wealth can become the center of our life and take God's place. It's in the Bible, Jeremiah 9:23-24, NIV "This is what the Lord says: "Let not the wise man boast of his wisdom or the strong man boast of his strength or the rich man boast of his riches, but let him who boasts boast about this: that he understands and knows Me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice and righteousness on earth, for in these I delight," declares the Lord."

 

 

Wealth can give us wrong attitudes about material things. It's in the Bible, Luke 12:15 NIV "Then [Jesus] said to them, "Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; a man's life does not consist in the abundance of his possessions."


 

It is unwise to make financial success a priority. It's in the Bible, Matthew 6:24, NIV "No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Money." I Timothy 6:9, NIV "People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction."


 

While it is not impossible, it is difficult for the rich to become citizens of God's kingdom. It's in the Bible, Mark 10:23-25, NIV. "Jesus looked around and said to His disciples, 'How hard it is for the rich to enter the kingdom of God!' The disciples were amazed at His words. But Jesus said again, 'Children, how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.'"

 

The love of money leads to evil. It's in the Bible, I Timothy 6:10, NIV. "For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs."
 

Greed often accompanies prosperity and can lead to crime. It's in the Bible, James 4:1-2, TLB "What is causing the quarrels and fights among you? Isn't it because there is a whole army of evil desires within you? You want what you don't have, so you kill to get it. You long for what others have, and can't afford it, so you start a fight to take it away from them. And yet the reason you don't have what you want is that you don't ask God for it."

 

It's true, the more you give, the greater will be your reward. It's in the Bible, Luke 12:33-34, NIV "Sell your possessions and give to the poor: Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also."

 

What investment strategy does God recommend? It's in the Bible, I Timothy 6:17-19, NIV. "Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life."

A valuable reminder for property owners. It's in the Bible, Leviticus 25:23, TLB "And remember, the land is Mine, so you may not sell it permanently. You are merely My tenants and sharecroppers!"
 

Contentment is not related to amount of money or possessions. It's in the Bible, Philippians 4:12-13, TLB. "I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of contentment in every situation, whether it be a full stomach or hunger, plenty or want; for I can do everything God asks me to with the help of Christ who gives me the strength and power."

 

God asks us to return tithe [10%] and offerings to Him and in return He promises unlimited blessings. It's in the Bible, Malachi 3:8-10, NIV. "Will a man rob God?" Yet you rob Me. "But you ask, 'How do we rob You?' "In tithes and offerings." Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in My house. Test Me in this," says the Lord Almighty, "and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it."

 

Christ endorsed tithing. It's in the Bible, Matthew 23:23, NIV. "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spicesmint, dill and cummin. But you have neglected the more important matters of the lawjustice, mercy and faithfulness. You should have practiced the latter, without neglecting the former."

 

How may all, rich and poor, honor God? It's in the Bible, Proverbs 3:9, NIV. "Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops; then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine."

 

If we put God first, He will take care of all our needs. It's in the Bible, Matthew 6:33, NIV. "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well."

 

What is the financial counsel of Solomon, the wisest and richest man who ever lived? It's in the Bible, Ecclesiastes 5:10-20, TLB. "He who loves money shall never have enough. The foolishness of thinking that wealth brings happiness! The more you have, the more you spend, right up to the limits of your income, so what is the advantage of wealthexcept perhaps to watch it as it runs through your fingers! The man who works hard sleeps well whether he eats little or much, but the rich must worry and suffer insomnia. There is another serious problem I have seen everywheresavings are put into risky investments that turn sour, and soon there is nothing left to pass on to one's son. The man who speculates is soon back to where he beganwith nothing. This, as I said, is a very serious problem, for all his hard work has been for nothing; he has been working for the wind. It is all swept away. All the rest of his life he is under a cloudgloomy, discouraged, frustrated, and angry . To enjoy your work and to accept your lot in lifethat is indeed a gift from God. The person who does that will not need to look back with sorrow on his past, for God gives him joy."

 

What does the Scripture say about my monthly bills? It's in the Bible, Romans 13:7-8, NIV. "Give everyone what you owe him: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor. Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for he who loves his fellowman has fulfilled the law."

 

Be cautious about countersigning loan notes. It's in the Bible, Proverbs 22:26-27, TLB. "Unless you have extra cash on hand, don't countersign a note. Why risk everything you own? They'll even take your bed!"

 

What reminder are we given about borrowing money? It's in the Bible, Proverbs 22:7, NIV. "The rich rule over the poor, and the borrower is servant to the lender."

 

God expects fairness in business dealings. It's in the Bible, Proverbs 16:11, TLB. "The Lord demands fairness in every business deal. He established this principle."
 

Honesty and fairness are always expected of those who wish to please God. It's in the Bible, Isaiah 33:15, TLB. "I will tell you who can live here: All who are honest and fair, who reject making profit by fraud, who hold back their hands from taking bribes, who refuse to listen to those who plot murder, who shut their eyes to all enticement to do wrong."
 

It is important to work to earn a living. It's in the Bible, II Thessalonians 3:11-12, TLB. "Yet we hear that some of you are living in laziness, refusing to work, and wasting your time in gossiping. In the name of the Lord Jesus Christ we appeal to such peoplewe command themto quiet down, get to work, and earn their own living."