An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục


Cng việc
 

Tất cả mọi cng việc của chng ta nn lm như lm cho Cha. Kinh thnh chp trong phs 6:6-7 khng phải vng phục trước mặt người m thi, như cc ngươi kiếm cch lm đẹp lng người ta, nhưng phải như ti tớ của Đấng Christ, lấy lng tốt lm theo muốn Đức Cha Trời. Hy đem lng yu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Cha, chẳng phải như hầu việc người ta.

Hy lm việc biết rằng Đức Cha Trời sẽ đnh gi những nổ lực của bạn. Kinh thnh chp trong II Timth 2:15 Hy chuyn tm cho được đẹp lng Đức Cha Trời như người lm cng khng chỗ trch được, lấy lng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.

Thi độ c thnh vấn đề khng? Kinh thnh chp trong Clse 3:23 Hễ lm việc g, hy hết lng m lm, như lm cho Cha chứ khng phải lm cho người ta. V được chp trong Truyền đạo 9:10 Mọi việc tay ngươi lm được, hy lm hết sức mnh; v dưới m phủ, l nơi ngươi đi đến, chẳng c việc lm, chẳng c mưu kế cũng chẳng c tri thức hay l sự khn ngoan.

Người đn ng khng c khả năng lm việc để chu cấp cho gia đnh mnh l người chối bỏ đức tin. Kinh thnh chp trong I Timth 5:8, V bằng c ai khng săn sc đến b con mnh, nhứt l khng săn sc đến người nh mnh, ấy l người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người khng tin nữa.

Con người c thể học những bi học từ thin nhin về phương cch lm việc. Kinh thnh chp trong Chm ngn 6:6-11, Hỡi kẻ biếng nhc, hy đi đến loi kiến; Kh xem xt cch ăn ở n m học khn ngoan. Tuy n khng c hoặc quan tướng, hoặc quan cai đốc hay l quan trấn. Th n cũng biết sắm sửa lương phạn mnh trong lc ma h, v thu trữ vật thực n trong khi ma gặt. Hỡi kẻ biếng nhc, ngươi sẽ nằm cho đến chừng no? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một cht, chợp mắt một cht, khoanh tay nằm một cht, th sự ngho khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, v sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh kh.

 

 

 

Work

All our work ought to be done with Christ in mind. It's in the Bible, Ephesians 6:6-7, TLB. "Don't work hard only when your master is watching and then shirk when he isn't looking; work hard and with gladness all the time, as though working for Christ, doing the will of God with all your hearts."

Work knowing that God will evaluate your efforts. It's in the Bible, II Timothy 2:15, TLB. "Work hard so God can say to you, 'Well done. Be a good workman, one who does not need to be ashamed when God examines your work. Know what His Word says and means."

Does attitude matter? It's in the Bible, Colossians 3:23, TLB. "Work hard and cheerfully at all you do, just as though you were working for the Lord and not merely for your masters." Ecclesiastes 9:10, NIV says, "Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the grave, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom."

A man who fails to work to provide for his family denies the faith. It's in the Bible, I Timothy 5:8, TLB. "If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever."

One can learn lessons from nature on how to work. It's in the Bible, Proverbs 6:6-11, NIV. "Go to the ant, you sluggard; consider its ways and be wise! It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to restand poverty will come on you like a bandit and scarcity like an armed man."