An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

SỰ C ĐƠN

Cha l một người bạn khng bao giờ bỏ rơi chng ta. Kinh thnh chp trong Phục Truyền 31:8, Chnh Đức Gi H va sẽ đi trước ngươi Ngi sẽ ở cng ngươi, chẳng la bỏ ngươi chẳng từ bỏ ngươi đu, chớ sợ v chớ kinh khủng. Cũng được chp trong Thi Thin 23:4, dầu khi ti đi trong trũng bng chết, ti sẽ chẳng sợ tai hoạ no; v Cha ở cng ti, cy trượng v cy gậy của Cha an ủi ti.

Khi chng ta cảm thấy c đơn v một người thn yu la đời, Đức Cha Trời vẫn ở với chng ta. Kinh thnh chp trong Thi Thin 27:10, Khi cha mẹ bỏ ti đi th Đức Gi-H-Va sẽ tiếp nhận ti.

Đức Cha Trời sẽ khng bao giờ để chng ta mồ ci.  Kinh thnh chp trong Giăng 14:18, Ta khng để cho cc ngươi mồ ci đu, ta sẽ đến cng cc ngươi.

Chng ta sẽ khng bao giờ c đơn. Kinh thnh chp trong Hbơrơ 13:5 Chớ tham tiền hy lấy điều mnh c lm đủ rồi, v chnh Đức Cha Trời c phn rằng: Ta sẽ chẳng la ngươi đu, chẳng bỏ ngươi đu.


 

Loneliness

The Lord is a never failing friend. It's in the Bible, Deuteronomy 31:8, NIV. "The Lord Himself goes before you and will be with you; He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged."

When lonely because someone you love has died, God is with you. It's in the Bible, Psalm 23:4, TLB. "Even when walking through the dark valley of death I will not be afraid, for You are close beside me, guarding, guiding all the way."

If parents reject us, God never will. It's in the Bible, Psalm 27:10, TLB. "For if my father and mother should abandon me, You would welcome and comfort me."

God will never leave us orphaned. It's in the Bible, John 14:18, TLB. "No, I will not abandon you or leave you as orphans in the stormI will come to you."

We are never totally alone. It's in the Bible, Hebrews 13:5, NIV. "God has said, 'Never will I leave you; never will I forsake you.'