An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục


 

Sự chờ đợi                        
 

Sự chờ đợi tạo ra thời gian để gy dựng lng tin cậy vo Đức Cha Trời.  Kinh thnh chp trong Thi Thin 27:14 Hy trng đợi Đức Gi-h-va; hy vững lng bền ch! Phải, hy trng đợi Đức Gihva.

 

C những lc Cha bảo chng ta hy đợi trước khi Ngi đp lời cầu nguyện của chng ta.  Kinh Thnh Thi Thin 40:1 Ti nhịn nhục trng đợi  Đức Gi-h-va, Ngi nghing qua nghe tiếng ku cầu của ti.

 

Những người trung thnh với Cha Jsus sẽ c sự nhẫn nại. Kinh thnh chp trong Khải huyền 14:12 Đy tỏ ra sự nhịn nhục của cc thnh đồ: Chng giữ điều răn của Đức Cha Trời v giữ lng tin Đức Cha Jsus.

Biết mong chờ nơi Cha sẽ gip chng ta tăng thm sức mạnh.  Kinh Thnh sai 40:31, "Nhưng ai trng đợi ức Gi-h-va th chắc được sức mới, cất cnh bay cao như chim ưng; chạy m khng mệt nhọc, đi m khng mn mỏi."

Waiting

Waiting creates time to build trust in God. It's in the Bible, Psalm 27:14, TLB. "Don't be impatient. Wait for the Lord, and He will come and save you! Be brave, stouthearted, and courageous. Yes, wait and He will help you."

Sometimes God says "wait" before He answers us. It's in the Bible, Psalm 40:1, TLB. "I waited patiently for God to help me; then he listened and heard my cry."

Those who are faithful to Jesus will be patient. It's in the Bible, Revelation 14:12, NIV. "This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus."

Waiting for God's answer will increase our strength. It's in the Bible, Isaiah 40:31; "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint."