An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

SỰ CHỈ TRCH/ ĐON XT

Sự đon xt chỉ đem đến sự hủy diệt. Sch Ga-la-ti 5:15 dạy rằng: Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, th hy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khc.

on xt người khc thường che đậy cho nhu cầu đon xt chnh mnh (nui dưỡng tội lỗi trong lng m cứ mi đi bi nhọ người).  Trong Ma-thi-ơ 7:1-5 Cc ngươi đừng đon xt ai, để mnh khỏi bị đon xt. V cc ngươi đon xt người ta thể no, th họ cũng đon xt lại thể ấy; cc ngươi lường cho người ta mực no, th họ cũng lường lại cho mực nấy. Sao ngươi dm thấy ci rc trong mắt anh em ngươi, m chẳng thấy cy đ trong mắt mnh? Sao ngươi dm ni với anh em rằng: Để ti lấy ci rc ra khỏi mắt anh em, m chnh ngươi c cy đ trong mắt mnh? Hỡi kẻ giả hnh! trước hết phải lấy cy đ khỏi mắt mnh đi, rồi mới thấy r m lấy ci rc ra khỏi mắt anh em mnh được.

Cha quỷ hay Sa-tan cn c một tn gọi khc l "kẻ chỉ trch, kiện co."  Kinh Thnh Khải Huyền 12:10b, "v kẻ kiện co anh em chng ta, kẻ ngy đm kiện co chng ta trước mặt ức Cha Trời, nay đ bị quăng xuống rồi."  Ma quỷ bị quăng xuống đất, by giờ n đi gieo hạt giống kiện co, vu khống, chỉ trch ra khắp nơi trn thế giới, đặc biệt l trong hội thnh của Cha để tấn cng những người trung thnh với Cha.

Sẵn lng để tha thứ l một yếu tố của sư ph bnh với tinh thần xy dựng. Lu-ca 17:3 c dạy: Cc ngươi hy giữ lấy mnh. Nếu anh em ngươi đ phạm tội, hy quở trch họ; v nếu họ ăn năn th hy tha thứ.

Hy cẩn thận về sự chỉ trch của bạn.  R-ma 14:1 Hy bằng lng tiếp lấy kẻ km đức tin, chớ ci lẫy về sự nghi ngờ.

Những ai ban cho th chắc sẽ nhận lnh. Sch Lu-ca 6:37-38 chp: Đừng đon xt ai, th cc ngươi khỏi bị đon xt; đừng ln n ai th cc ngươi khỏi bị ln n..Hy cho người sẽ cho mnh;v cc ngươi lường mực no, th họ cũng lường lại cho cc ngươi mực nấy!

Những người tin Cha sẽ khn ngoan học hỏi từ những sự ph bnh với tinh thần xy dựng.  Trong sch Chm-ngn 9:8-9 Cha dạy rằng:  Chớ trch kẻ nhạo bng, e n ght con; Hy trch người khn ngoan, th người sẽ yu mến con. Hy khuyn gio người khn ngoan, th người sẽ được nn khn ngoan hơn; Kh dạy dỗ người cng bnh, th người sẽ thm tri thức nữa.

Cch bảo vệ tốt nhất khỏi sự đon xt l c một lương tm trong sạch. Được chp trong I Phi-e-rơ 3:16 Phải c lương tm tốt, hầu cho những kẻ gim ch cch ăn ở của anh em trong Đấng Christ biết mnh xấu hổ trong sự m anh em đ bị ni hnh.


 

Criticism

 

Criticism can be destructive. It's in the Bible, Galatians 5:15, NIV. "If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other."

 

Criticism of others often covers the need for self-criticism. It's in the Bible, Matthew 7:1-5, TLB. "Don't criticize, and then you won't be criticized. For others will treat you as you treat them. And why worry about a speck in the eye of a brother when you have a board in your own? Should you say, 'Friend, let me help you get that speck out of your eye,' when you cant even see because of the board in your own? Hypocrite! First get rid of the board. Then you can see to help your brother."
 

Satan has another name called the "accuser."  It is in the Bible, Revelation 12:10b, "For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down."  Satan was hurled to the earth, then he has been sowing the seeds of accusation, criticism, and malice everywhere, especially within the Church of God to attack the faithful believers.

 

Willingness to forgive is a part of constructive criticism. It's in the Bible, Luke 17:3, NIV. "So watch yourselves. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him."
 

Be careful about your criticism. It's in the Bible, Romans 14:1, TLB. "Give a warm welcome to any brother who wants to join you, even though his faith is weak. Don't criticize him for having different ideas from yours about what is right and wrong."
 

Those who give itget it. It's in the Bible, Luke 6:37-38, TLB. "Never criticize or condemnor it will all come back on you. Go easy on others; then they will do the same for you. For if you give, you will get!"
 

Christians will wisely learn from valid constructive criticism. It's in the Bible, Proverbs 9:8-9, TLB. "If you rebuke a mocker, you will only get a smart retort; yes, he will snarl at you. So don't bother with him; he will only hate you for trying to help him. But a wise man, when rebuked, will love you all the more. Teach a wise man, and he will be wiser; teach a good man, and he will learn more."
 

The best protection against criticism is a clear conscience. It's in the Bible, I Peter 3:16, NIV. "Keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander."