An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

SỰ CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện l ni chuyện với Đức Cha Trời. Kinh thnh chp trong Thi Thin 4:3 Phải biết rằng Đức Gi-h-va để ring cho mnh người nhn đức. Khi ta ku cầu Đức Gi-h-va, ắt Ngi sẽ nghe lời ta.

Cầu nguyện l một đăc quyền đng kinh sợ. Kinh thnh chp trong Hbơrơ 4:16 Vậy, chng ta hy vững lng đến gần ngi ơn phước, hầu cho được thương xt v tm được ơn để gip chng ta trong th giờ cần dng.

Chng ta c thể đến gần Đức Cha Trời. Kinh thnh chp trong Thi Thin 65:2 Hỡi Đấng nghe lời cầu nguyện. Cc xc thịt đều sẽ đến cng Ngi.

Đức Cha Trời lun sẵn lng để nghe v đp ứng lời cầu nguyện như thế no? Kinh thnh chp trong Mathiơ 7:11 Vậy cc ngươi vốn l xấu, cn biết cho con ci mnh cc vật tốt thay, huống chi Cha cc ngươi ở trn trời lại chẳng ban cc vật tốt cho những người xin Ngi sao?

Dựa trn điều kiện no chng ta được hứa nhận những phước hạnh c cần? Kinh thnh chp trong Mathiơ 7:7-8 Hy xin sẽ được; hy tm sẽ gặp; hy g cửa sẽ mở cho. Bởi v, hễ ai xin th được; ai tm th gặp; ai g cửa th được mở.

Một trong nhiều điều bạn nn cầu xin l sự khn ngoan. Kinh thnh chp trong Gia cơ 1:5-8 V bằng trong anh em c kẻ km khn ngoan, hy cầu xin Đức Cha Trời, l Đấng ban cho mọi người cch rộng ri, khng trch mc ai, th kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin m cầu xin, chớ nghi ngờ; v kẻ hay nghi ngờ giống như sng biển, bị gi động v đưa đi đy đi đ. Người như thế chớ nn tưởng lnh được vật chi từ nơi Cha: ấy l một người phn tm, phm lm việc g đều khng định.

Theo điều kiện no m tc giả Thi Thin ni rằng Cha sẽ khng nghe lời cầu nguyện? Kinh thnh chp trong Thi Thin 66:18-19 Nếu lng ti c ch về tội c. Ắt Cha chẳng nghe ti. Nhưng Đức Cha Trời thật c nghe; Ngi đ lắng tai nghe tiếng cầu nguyện ti.

Đức Cha Trời c từ chối nghe lời cầu nguyện khng? Kinh thnh chp trong Chm ngn 28:9 Người no xy tai khng khứng nghe luật php, Lời cầu nguyện người ấy cũng l một sự gớm ghiếc.

Chng ta cầu nguyện trong Danh của ai? Kinh thnh chp trong Giăng 14:13-14 Cc ngươi nhn danh ta m cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ lm cho, để Cha được sng danh nơi Con. Nếu cc ngươi nhn danh ta xin điều chi, ta sẽ lm cho.

Đừng qun cảm tạ Đức Cha Trời khi Ngi trả lời trong sự cầu nguyện. Kinh thnh chp trong Philp 4:6 Chớ lo phiền chi hết nhưng trong mọi sự hy dng lời cầu nguyện, ni xin v sự tạ ơn m trnh cc sự cầu xin của mnh cho Đức Cha Trời.

Chng ta nn cầu nguyện bao nhiu lần trong một ngy? Kinh thnh chp trong phs 6:18 Hy nhờ Đức Thnh Linh, thường thường lm đủ mọi thứ cầu nguyện v ni xin. Hy dng sự bền đỗ trọn vẹn m tỉnh thức về điều đ, v cầu nguyện cho hết thảy cc thnh đồ.  V được ghi lại trong I Tsalnica 5:17 cầu nguyện khng thi.

Đi khi Đức Cha Trời đp ứng lời cầu xin của chng ta trước khi chng ta ku cầu. Kinh thnh chp trong sai 65:24 Ta sẽ nhậm lời họ trước khi ku cầu ta; họ cn đương ni, ta đ nghe rồi.

Đi khi cu trả lời của Cha l "khng". Kinh thnh chp trong II Crinht 12:8-9 Đ ba lần ti cầu nguyện Cha cho n la xa ti. Nhưng Cha phn rằng: n điển ta đủ cho ngươi rồi, v sức mạnh của ta nn trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy ti sẽ rất vui lng khoe mnh về sự yếu đuối ti, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong ti.

Đi khi Đức Cha Trời trả lời cho sự cầu xin của chng ta bằng cch bảo chng ta chờ đợi một thời gian. Kinh thnh chp trong Thi Thin 37:7 Hy yn tịnh trước mặt Đức Gi-h-va v chờ đợi Ngi. Chớ phiền lng v cớ kẻ được may mắn trong con đường mnh, Hoặc v cớ người lm thnh những mưu c.

Khng c giới hạn đối với quyền năng của Ngi trong việc gip chng ta. Kinh thnh chp trong phs 3:20 Vả, Đức Cha Trời, bởi quyền lực cảm động trong lng chng ta, c thể lm trổi hơn v cng mọi việc chng ta cầu xin hoặc suy tưởng.

Đức Cha Trời hứa cung cấp bao nhiu nhu cầu cho đời sống chng ta? Kinh thnh chp trong Philp 4:19 Đức Cha Trời ti sẽ lm cho đầy đủ mọi sự cần dng của anh em y theo sự giu c của Ngi ở nơi vinh hiển trong Đức Cha Jsus Christ.

Lm sao ti biết nn cầu nguyện về điều g? Kinh thnh chp trong Rma 8:26-27 Cũng một lẽ ấy, Đức Thnh Linh gip cho sự yếu đuối chng ta. V chng ta chẳng biết sự mnh phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đng; nhưng chnh Đức Thnh Linh lấy sự thở than khng thể ni ra được m cầu khẩn thay cho chng ta. Đấng d xt lng người hiểu biết tưởng của Đức Thnh Linh l thể no, v ấy l theo Đức Cha Trời m Ngi cầu thế cho cc thnh đồ vậy.

Dựa trn điều kiện no Đấng Christ phn rằng chng ta sẽ nhận lnh điều chng ta cầu xin? Kinh thnh chp trong Mc 11:24 Bởi vậy ta ni cng cc ngươi: mọi điều cc ngươi xin trong lc cầu nguyện, hy tin đ được, tất điều đ sẽ ban cho cc ngươi.

Lời cầu xin no chng ta c thể tự tin mong đợi Đức Cha Trời lắng nghe? Kinh thnh chp trong I Giăng 5:14-15 Nầy l điều chng ta dạn dĩ ở trước mặt Cha, nếu chng ta theo muốn Ngi m cầu xin việc g, th Ngi nghe chng ta. Nếu chng ta biết khng cứ mnh xin điều g, Ngi cũng nghe chng ta, th chng ta biết mnh đ nhận lnh điều mnh xin Ngi.

Kinh thnh đưa ra gương mẫu no cho sự cầu nguyện? Kinh thnh chp trong Mathiơ 6:9-11 Vậy, cc ngươi hy cầu như vầy: Lạy Cha chng ti ở trn trời; Danh Cha được thnh; Nước Cha được đến; Cha được nn, ở đất như trời! Xin cho chng ti hm nay đồ ăn đủ ngy.

Cầu nguyện khng phải l đọc thần ch. Kinh thnh chp trong Mathiơ 6:7-8 Vả, khi cc ngươi cầu nguyện, đừng dng những lời lặp v ch như người ngoại; v họ tưởng v cớ lời mnh ni nhiều th được nhậm. Vậy, cc ngươi đừng như họ; v Cha cc ngươi biết cc ngươi cần sự g trước khi chưa xin Ngi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prayer

Prayer is speaking with God. It's in the Bible, Psalm 4:3, TLB. "Mark this well: The Lord has set apart the redeemed for Himself. Therefore He will listen to me and answer when I call to Him."

Prayer is an awesome privilege. It's in the Bible, Hebrews 4:16, TLB. "So let us come boldly to the very throne of God and stay there to receive His mercy and to find grace to help us in our times of need."

God is approachable. It's in the Bible, Psalm 65:2, TLB. "And because You answer prayer, all mankind will come to You with their requests."

How willing is God to hear and answer prayer? It's in the Bible, Matthew 7:11, NIV. "If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him!"

 

Upon what conditions are we promised needed blessings? It's in the Bible, Matthew 7:7-8, NIV. "Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened."

One of the many things you should pray for is wisdom. It's in the Bible, James 1:5-8, NIV. "If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord; he is a double-minded man, unstable in all he does."

Under what condition does the psalmist say the Lord will not hear prayer? It's in the Bible, Psalm 66:18-19, NIV. "If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened; but God has surely listened and heard my voice in prayer."

Does God ever refuse to listen to a prayer? It's in the Bible, Proverbs 28:9, TLB. "God doesn't listen to the prayers of men who flout the law."

In whose name are we to pray? It's in the Bible, John 14:13-14, TLB. "You can ask for anything, using My name, and I will do it, for this will bring praise to the Father because of what I, the Son, will do for you. Yes, ask anything, using My name, and I will do it."

Don't forget to thank God for His answers to prayer. It's in the Bible, Philippians 4:6, TLB. "Don't worry about anything; instead, pray about everything; tell God your needs and don't forget to thank Him for His answers."

 

How often should we pray? It's in the Bible, Ephesians 6:18, TLB. "Pray all the time. Ask God for anything in line with the Holy Spirit's wishes. Plead with Him, reminding Him of your needs, and keep praying earnestly for all Christians everywhere."  I Thessalonians 5:17, NIV. "Pray continually."

Sometimes God answers our prayers before we ask Him. It's in the Bible, Isaiah 65:24, TLB. "I will answer them before they even call to Me. While they are still talking to Me about their needs, I will go ahead and answer their prayers!"

Sometimes God says no to our prayer requests. It's in the Bible, II Corinthians 12:8-9, TLB. "Three different times I begged God to make me well again. Each time He said, 'No. But I am with you; that is all you need. My power shows up best in weak people.'"

Sometimes God answers our prayer by saying, wait awhile. It's in the Bible, Psalm 37:7, NIV. "Be still before the Lord and wait patiently for Him."

There is no limit to God's ability to help! It's in the Bible, Ephesians 3:20, NIV. "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us."

How fully has God promised to supply our needs? It's in the Bible, Philippians 4:19, NIV. "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus."

How do I know what to pray about? It's in the Bible, Romans 8:26-27, TLB. "And in the same wayby our faiththe Holy Spirit helps us with our daily problems and in our praying. For we don't even know what we should pray for, nor how to pray as we should; but the Holy Spirit prays for us with such feeling that it cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows, of course, what the Spirit is saying as He pleads for us in harmony with God's own will."

Upon what condition does Christ say we shall receive the answers to our prayers? It's in the Bible, Mark 11:24, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours."

What petitions may we confidently expect God to hear? It's in the Bible, I John 5:14-15, NIV. "This is the assurance we have in approaching God: that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hear uswhatever we askwe know that we have what we asked of Him."

Does the Bible give a model prayer? It's in the Bible, Matthew 6:9-11, NIV. "This is how you should pray: 'Our Father in heaven, hallowed be Your name, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen."

Prayers are not magic. It's in the Bible, Matthew 6:7-8, TLB. "Don't recite the same prayer over and over as the heathen do, who think prayers are answered only by repeating them again and again. Remember, your Father knows exactly what you need even before you ask Him!"