An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

 

SỰ CM DỖ

Khi bạn đối diện với sự cm dỗ - Hy chạy đi hướng khc. Kinh thnh chp trong II Timth 2:22 Cũng hy trnh khỏi tnh dục trai trẻ, m tm những điều cng bnh, đức tin, yu thương, ho thuận với kẻ lấy lng tinh sạch ku cầu Cha.

Sự cầu nguyện thm sức lực cho chng ta chống lại sự cm dỗ. Kinh thnh chp trong Mc 14:38 Hy tỉnh thức v cầu nguyện, để cc ngươi khỏi sa vo chước cm dỗ; tm thần th muốn lắm, m xc thịt th yếu đuối.

Chống lại sự cm dỗ với lời Đức Cha Trời. Kinh thnh chp trong Mathiơ 4:1,3,4 Bấy giờ, Đức Thnh Linh đưa Đức Cha Jsus đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỉ cm dỗ. Quỉ cm dỗ đến gần Ngi, m ni rằng: nếu ngươi phải l con Đức Cha Trời th hy khiến đ nầy trở nn bnh đi. Đức Cha Jsus đp: C lời chp rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bnh m thi, song nhờ mọi lời ni ra từ miệng Đức Cha Trời.

Đức Cha Trời khng để cho chng ta bị cm dỗ vượt qu khả năng chịu đựng của chng ta. Kinh thnh chp trong I Crinht 10:13 Những sự cm dỗ đến cho anh em, chẳng c sự no qu sức loi người. Đức Cha Trời l thnh tn, Ngi chẳng hề cho anh em bị cm dỗ qu sức mnh đu; nhưng trong sự cm dỗ, Ngi cũng mở đng cho ra khỏi, để anh em c thể chịu được.

Những người khng chịu thua sự cm dỗ sẽ được nhận phần thưởng. Kinh thnh chp trong Giacơ 1:12 Phước cho người bị cm dỗ, v lc đ chịu nổi sự thử thch rồi, th sẽ lnh mo triều thin của sự sống m Đức Cha Trời đ hứa cho kẻ knh mến Ngi.

 

 

Temptation

When you are faced with a temptationrun the other direction. It's in the Bible, II Timothy 2:22, TLB. "Run from anything that gives you the evil thoughts that young men often have, but stay close to anything that makes you want to do right. Have faith and love, and enjoy the companionship of those who love the Lord and have pure hearts."

Prayer strengthens us against temptation. It's in the Bible, Mark 14:38, NIV. "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak."

Meet temptation with God's Word. It's in the Bible, Matthew 4:1,3,4, NIV. "Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. The tempter came to Him and said, 'If you are the Son of God, tell these stones to become bread:' Jesus answered, "It is written: Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.'"

God will not allow us to be tempted beyond our ability to resist. It's in the Bible, I Corinthians 10:13, NIV. "No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it."

Those who do not yield to temptation will be rewarded. It's in the Bible, James 1:12, TLB. "Happy is the man who doesn't give in and do wrong when he is tempted, for afterwards he will get as his reward the crown of life that God has promised those who love Him."