An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

BUỔI TIỆC CỦA CHA (Lễ Tiệc Thnh)

Buổi ăn tối của Cha c nghĩa g? Kinh thnh chp trong Mathiơ 26:26-28 Khi đương ăn Đức Cha Gi-xu lấy bnh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho mn đồ m rằng: Hy lấy ăn đi nầy l thn thể ta, Ngi lại lấy chn tạ ơn rồi đưa cho mn đồ m rằng: Hết thảy hy uống đi v nầy l huyết ta, huyết của sự giao ước đ đổ ra cho nhiều người được tha tội.

Buổi ăn tối của Cha nhắc nhở chng ta rằng Đấng Christ đ chết v chng ta. Kinh thnh chp trong I Crinht 11:26, Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bnh ny, uống chn ny th rao sự chết của Cha cho đến lc Ngi đến.

Lord's Supper

What is the meaning of the Lord's Supper? It's in the Bible, Matthew 26:26-28, NIV. "While they were eating, Jesus took bread, gave thanks and broke it, and gave it to His disciples, saying, 'Take eat; this is my body.' Then He took the cup, gave thanks and offered it to them, saying, 'Drink from it, all of you. This is My blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins."

The Lord's Supper reminds us that Christ died for us. It's inthe Bible, I Corinthians 11:26, TLB. "For every time you eat this bread and drink this cup you are re-telling the message of the Lord's death, that He has died for you. Do this until He comes again."