An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 

Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

BNG TRI/ KẾT QUẢ
 

Chng ta chỉ c thể sanh bng tri v c kết quả khi ở trong Đức Cha Trời Hy cứ ở trong ta, th ta sẽ ở trong cc ngươi. Như nhnh nho, nếu khng dnh vo gốc nho, th khng tự mnh kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu cc ngươi chẳng cứ ở trong ta, th cũng khng kết quả được (Giăng 15:4).

 

Đức Cha trời mong muốn chng ta sanh bng tri g? Nhưng tri của Thnh Linh, ấy l lng yu thương, sự vui mừng, bnh an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lnh, trung tn, mềm mại, tiết độ (Galati 5:22-23)

 

Chng ta gieo g th sẽ gặt nấy Chớ hề dối mnh; Đức Cha Trời khng chịu khinh dể đu; v ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. (Galati 6:7)

Người ta c thể nhận biết một con người qua cch sồng của người ấy Ấy vậy, cc ngươi nhờ những tri n m nhận biết được. (Mathiơ 7:20)

Fruit/Results

We can only bear fruit by remaining faithful to Jesus Christ. It's in the Bible, John 15:4, NIV. "Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine, Neither can you bear fruit unless you remain in me."

What kind of fruit does God expect from us? It's in the Bible, Galatians 5:22-23, TLB. "When the Holy Spirit controls our lives he will produce this kind of fruit in us: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control."

What man sows in this life, he reaps. It's in the Bible, Galatians 6:7, NIV. "Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows."

A person can be known by the way he lives. It's in the Bible, Matthew 7:20, NIV. "Thus, by their fruits you will recognize them."