An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 


Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

SỰ BỀN LNG

Sự bền lng by tỏ những người thật lng tin. Kinh thnh chp trong Mc 13:13 Cc ngươi sẽ bị mọi người ghen ght v danh ta; song ai cứ bền lng đến cuối cng, người ấy sẽ được cứu.

Sự bền lng by tỏ đức tin thật. Kinh thnh chp trong Hbơrơ 3:6 Nhưng Đấng Christ th trung tn như con trai quản trị nh Cha; m nh Cha tức l chng ta, miễn l chng ta giữ vững vng cho đến cuối cng lng tin chắc v trng cậy, l sự chng ta lấy lm vinh hiển.

Sự đắc thắng được hứa cho những người bền lng. Kinh thnh chp trong Philp 3:13-14 Hỡi anh em về phần ti, ti khng tưởng rằng đ đạt đến mục đch, nhưng ti cứ lm một điều: qun lững sự ở đằng sau, m bươn theo sự ở đằng trước, ti nhắm mục đch m chạy, để giựt giải về sự ku gọi trn trời của Đức Cha Trời trong Đức Cha Jsus Christ.

Perseverance

Perseverance reveals genuine believers. It's in the Bible, Mark 13:13, NIV. "All men will hate you because of Me, but he who stands firm to the end will be saved."

Perseverance reveals genuine faith. It's in the Bible, Hebrews 3:6, TLB. "But Christ, God's faithful Son, is in complete charge of God's house. And we Christians are God's houseHe lives in us!if we keep up our courage firm to the end, and our joy and our trust in the Lord."

Victory is promised to those who persevere. It's in the Bible, Philippians 3:13-14, TLB. "No, dear brothers, I am still not all I should be but I am bringing all my energies to bear on this one thing: Forgetting the past and looking forward to what lies ahead, I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God is calling us up to heaven because of what Christ Jesus did for us."