An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 


Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục


 

SỰ BẢO VỆ

Chng ta c thể đến với Đức Cha Trời để được bảo vệ. Kinh thnh chp trong Thi Thin 18:2, Đức Gi-h-va l hn đ ti, đồn luỹ ti, Đấng giải cứu ti; Đức Cha Trời l hn đ ti, nơi Ngi ti sẽ nương nu mnh: Ngi cũng l ci khin ti; sừng cứu rỗi ti, v l nơi nu ẩn cao của ti.

Những người theo Cha Jsus sẽ khng chịu đau đớn tm linh hay sự hư mất đời đời. Kinh thnh chp trong Luca 21:17-19, Cc ngươi sẽ v cớ danh ta bị mọi người ghen ght. Nhưng một sợi tc trn đầu cc ngươi cũng khng mất đu. Nhờ sự nhịn nhục của cc ngươi m giữ được linh hồn mnh.

Đức Cha Trời lun sẵn sng để gip đỡ. Kinh thnh chp trong Thi Thin 46:1-3, Đức Cha Trời l nơi nương nu v sức lực của chng ti, Ngi sẵn gip đỡ trong cơn gian trun.  V vậy, chng ti chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Ni lay động v bị quăng vo lng biển; Dầu nước biển ầm ầm si bọt, v cc ni rng động v cớ sự chuyển dậy của n.

Đức Cha Trời khng hứa một thế giới khng hiểm nguy, nhưng Ngi hứa sẽ ph hộ khi chng ta đối diện với n. Kinh thnh chp trong Thi Thin 91:1-16, Người no ở nơi kn đo của Đấng Ch Cao, sẽ được hằng ở dưới bng của Đấng Ton năng. Ti ni về Đức Gi-h-va rằng: Ngi l nương nu ti, v l đồn lũy ti; Cũng l Đức Cha Trời, ti tin cậy nơi Ngi. Ngi sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, v khỏi dịch lệ độc hại, Ngi sẽ lấy lng Ngi m che chở ngươi, v dưới cnh Ngi, ngươi sẽ được nương nu mnh; Sự chn thật Ngi l ci khin v ci can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đm, Hoặc tn bay ban ngy, Hoặc dịch lệ ly ra trong tối tăm. Hay l sự tn diệt ph hoại đương lc trưa.

Sẽ c ngn người sa ng bn ngươi, v mun người sa ng bn hữu ngươi; song tai hoạ sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉn lấy mắt mnh nhn xem, v sẽ thấy sự bo trả cho kẻ c. Bởi v ngươi đ nhờ Đức Gihva lm nơi nương nu mnh, v Đấng Ch Cao lm nơi ở mnh, Nn sẽ chẳng c tai họa g xảy đến ngươi. Cũng chẳng c n dịch no tới gần trại ngươi. V Ngi sẽ ban lệnh cho thin sứ Ngi, bảo gn giữ ngươi trong cc đường lối ngươi. Thin sứ sẽ nng ngươi trn bn tay mnh, E chn ngươi vấp nhằm hn đ chăng. Ngươi sẽ bước đi trn sư tử v rắn hổ mang; cn sư tử tơ v con rắn, ngươi sẽ giy đạp dưới chn.

Bởi v người tru mến ta, nn ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người ln nơi cao, bởi v người biết danh ta. Người se ku cầu ta, ta sẽ đp lời người; Trong sự gian trun, ta sẽ ở cng người; Giải cứu người v tn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lng sống lu, v chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.

 

Protection

We can go to God for protection. It's in the Bible, Psalm 18:2, NIV. "The Lord is my rock, my fortress and my deliverer; my God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold."

Jesus followers will not suffer spiritual or eternal loss. It's in the Bible, Luke 21:17-19, NIV. "All men will hate you because of Me. But not a hair of your head will perish. By standing firm you will save yourselves."

God is always ready to help. It's in the Bible, Psalm 46:1-3, TLB. "God is our refuge and strength, a tested help in times of trouble. And so we need not fear even if the world blows up, and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam; let the mountains tremble!"

God doesn't promise a world free of danger, but He promises to help when we face it. It's in the Bible, Psalm 91:1-16 TLB. "We live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. This I declare, that He alone is my refuge, my place of safety; He is my God, and I am trusting Him. For He rescues you from every trap, and protects you from the fatal plague. He will shield you with his wings! They will shelter you. His faithful promises are your armor. Now you don't need to be afraid of the dark any more, nor fear the dangers of the day; nor dread the plagues of darkness, nor disasters in the morning.

Though a thousand fall at my side, though ten thousand are dying around me, the evil will not touch me. I will see how the wicked are punished but I will not share it. For Jehovah is my refuge! I choose the God above all gods to shelter me. How then can evil overtake me or any plague come near? For He orders his angels to protect you wherever you go. They will steady you with their hands to keep you from stumbling against the rocks on the trail. You can safely meet a lion or step on poisonous snakes, yes, even trample them beneath your feet!

For the Lord says, 'Because he loves Me, I will rescue him; I will make him great because he trusts in My name. When he calls on Me I will answer; I will be with him in trouble, and rescue him and honor him. I will satisfy him with a full life and give him My salvation."