An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 


Kinh Thnh trả lời thắc mắc

Muc Lục

 

BẠO LỰC

Bạo lực c thể bị ly nhiễm. Chm-ngn 16:29 chp rằng: Kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn mnh, v dẫn người vo con đường khng tốt.

Kẻ bất trung c lng ham muốn bạo lực. Chm-ngn 13:2 phn: Nhờ bng tri của miệng mnh, người hưởng lấy sự lnh; cn linh hồn kẻ gian c sẽ ăn điều cường bạo.

Đừng bắt chước kẻ bạo lực. Chm-ngn 3:31 dạy rằng: Chớ phn b với kẻ hung dữ, cũng đừng chọn lối no của hắn.

Những kẻ hung bạo sẽ chịu khổ với cảnh th bạo. Lời Cha trong Ma-thi-ơ 26:52 rằng: Đức Cha Jsus bn phn rằng: Hy nạp gươm vo vỏ; v hễ ai cầm gươm th sẽ bị chết v gươm.

 

 

Violence

Violence can be contagious. It's in the Bible, Proverbs 16:29, NIV. "A violent man entices his neighbor and leads him down a path that is not good."

The unfaithful have an appetite for violence. It's in the Bible, Proverbs 13:2, NIV. "From the fruit of his lips a man enjoys good things, but the unfaithful have a craving for violence."

Don't imitate a violent man. It's in the Bible, Proverbs 3:31, NIV. "Do not envy a violent man or choose any of his ways."

Those who are violent will suffer violence. It's in the Bible, Matthew 26:52, NIV. " 'Put your sword back in its place,' Jesus said to him, 'for all who draw the sword will die by the sword.'"