An Bnh Hạnh Phc - Phc m ời ời Cho Mọi Người

Peace & Happiness Mininstry - Everlasting Gospel to All

Copyright by Peace & Happiness Mininstry

Allrights Reserved
 


Kinh Thnh trả lời thắc mắc

   Muc Lục

 

M NHẠC

m nhạc l phương cch để by tỏ tnh yu đối với Đức Cha Trời. Kinh thnh chp trong Xuất -dp-t k 15:1, Đoạn, Mi-se v dn Y-sơ-ran ht bi ca nầy cho Đức Gi-H-Va, rằng: Ti ca tụng Đức Gi-H-Va, v Ngi rất vinh hiển oai nghim,...

Phương cch tốt lnh để ngợi khen Đức Cha Trời l qua m nhạc. Kinh thnh chp trong Thi Thin 33:1-3, Hỡi người cng bnh, hy vui vẻ nơi Đức Gi-H-Va; Sự ngợi khen đng cho người ngay thẳng.  Hy dng đn cầm cảm tạ Đức Gi-H-Va; Hy dng đn sắt mười dy m ht ngợi khen Ngi.  Kh ht cho Ngi một bi ca mới, v kho gảy nhạc kh với tiếng vui mừng.  V được ghi lại trong Thi Thin 81:1-2, Hy ht reo cho Đức Cha Trời l sức lực chng ta;  Hy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Cha Trời của Gia-cốp.  Hy ht xướng v nổi tiếng trống cơm, đn cầm m dịu với đn sắt.

m nhạc c thể l một cch thức để ghi nhớ lời Cha. Kinh thnh chp trong C-l-se 3:16,  Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lng anh em, v anh em dư dật mọi sự khn ngoan.  Hy dng những ca vịnh, thơ thnh, bi ht thing ling m dạy v khuyn nhau, v được đầy ơn Ngi nn hy hết lng ht ngợi khen Đức Cha Trời.

Music

Music is an expression of worship. It's in the Bible, Exodus 15:1, NIV. "Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord; 'I will sing to the Lord, for He is highly exalted.'"

A good way to praise God is through music. It's in the Bible, Psalm 33:1-3, and Psalm 81:1-2, TLB. "Let all the joys of the godly well up in praise to the Lord, for it is right to praise Him. Play joyous melodies of praise upon the lyre and on the harp. Compose new songs of praise to Him, accompanied skillfully on the harp; sing joyfully." "The Lord makes us strong! Sing praises! Sing to Israel's God! Sing, accompanied by drums; pluck the sweet lyre and harp."

Music can be a means of memorizing Scripture. It's in the Bible, Colossians 3:16, TLB. "Remember what Christ taught and let His words enrich your lives and make you wise; teach them to each other and sing them out in psalms and hymns and spiritual songs, singing to the Lord with thankful hearts."