2) Chính ma quỷ cũng làm gì để lừa dối chúng ta?

“Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” (2 Côrinhtô 11:14,15)

Hễ giả mạo thì phải bắt chước điều gì là thật. Nếu lộ nguyên hình là giả thì người ta sẽ nhận ra liền. Ma quỷ sẽ mạo làm _______ _____ sáng láng. Những người giúp việc của nó sẽ mạo làm thầy giảng ______ _______. Ðừng quên chính quỷ Satan cũng đã dùng Kinh Thánh để cám dỗ Ðức Chúa Giê-su (Mathiơ 4:1-11).

1) Ðức Chúa Giê-su phán dạy chúng ta phải sống thế nào để khỏi bị lừa dối?

Hai anh em cùng chung vốn với nhau để đầu tư một cánh đồng đầy bắp. Họ bắt đầu bằng quyết định phương cách chia lợi tức của mùa gặt.

Người anh nói, “Anh sẽ lấy phần trên và em sẽ lấy phần dưới của cây bắp trong mùa gặt nầy.”
Người em phản đối, “Ðiều nầy không công bình chút nào. Trái bắp thì chỉ nằm ở phần trên của cây mà thôi. Như vậy em hoàn toàn bị lỗ.”

Người anh nói, “Ðiều nầy rất đơn giản, mùa gặt năm tới em sẽ gặt phần trên và anh gặt phần dưới.”
Người em đồng ý. Khi mùa gieo giống đến cho năm kế, người em hối thúc anh mình gieo bắp, nhưng người anh từ chối và nói, “Không, năm nầy chúng ta sẽ trồng khoai.”

Cuộc đời có lắm điều gian dối. Con cái của sự sáng láng thường thường rất ngây thơ và dễ tin người, cho nên nhiều người lầm lỡ sa vào quỹ đạo của kẻ dữ.

Trong bài học nầy An Bình & Hạnh Phúc xin kính mời quý vị nghiên cứu tiếp con đường để giữ mình, hầu tránh sa vào cạm bẫy của ma quỷ.

1) Ðức Chúa Giê-su phán dạy chúng ta phải sống thế nào để khỏi bị lừa dối?

“Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người... Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin.” (Mathiơ 24:4,5,24,25,26)

Chúng ta đang sống trong trận chiến giữa thiện và ác, giữa Ðức Chúa Giê-su và quỷ Satan. Càng gần đến ngày tận thế chừng nào, ma quỷ càng lộng hành để lừa dối chính những người đã biết lẽ thật. Ðức Chúa Giê-su báo trước rằng có nhiều ______ giả và ______ ______ giả dấy lên.
 

5168823
Today
This Week
This Month
333
1834
2141

2022-10-06 05:22

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.