Hội Thánh Loma Linda

Loma Linda Vietnamese SDA Church
711 West "C" Street
Colton, Ca 92324

Tel: (909) 825-6886

Nghiên Cứu Giáo Lý (Sabatth School)
10:00 A.M. - 10:50 A.M. Thứ Bảy (Saturday)
Chương Trình Thờ Phượng (Worship Service)
11:00 A.M. - 12:30 P.M. Thứ Bảy (Saturday)
Tiệc Cộng Đồng Sau Thờ Phượng
(Potluck after Church Service)

Thánh Nhạc
photo - Sinh Hoạt Hội Thánh
4429877
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2586
7337
41814
4429877
Your IP: 175.44.9.200
Server Time: 2018-12-10 11:21:42

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong