HomeTrang ChủTổ Chức

Lãnh Ðạo Tối Cao (Commander-in-Chief)

    Thượng Ðế Toàn Năng (Ðức Chúa Trời Ba Ngôi)

    Nguồn Cung Cấp là Ngài & những tâm hồn được Ngài cảm động

    The Trinity God
    He is the Ultimate Provider & people who are moved by His Spirit


Hoạt Ðộng (Activities):

    Truyền giáo qua truyền hình, truyền thanh, báo chí, sách vở
    Huấn luyện nhân sự truyền giáo
    Cứu trợ xã hội, bão lụt, làng nghèo
    Cung cấp học bổng cho các sinh viên nghèo tại VN
    Ấn Hành tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh
    Ấn hành băng dĩa thánh nhạc, truyền giáo DVD,VCD,CD
    Bảo trợ cô nhi
    Hổ trợ tài chánh cho các giáo sĩ truyền giáo
    Thành lập hội thánh tư gia


Tổ Chức (Organization):


1. Ủy Ban Cố Vấn & Ðiều Phối (Peace & Happiness Ministry Coordinating  Committee)

        Mục Sư Phụ Tá Tổng Thư Ký
        Mục Sư Tổng Thư Ký Tổng Hội Nam Á Thái Bình Dương
        Mục Sư Tổng Giám Ðốc Hệ Thống Phát Thanh Toàn Cầu
        Mục Sư Phân Khoa Trưởng Phân Khoa Truyền Giáo Chuẩn Học Viện Andrews University
        Mục Sư Hội Trưởng Liên Hiệp Hội Ðông Nam Á
        Mục Sư Tổng Giám Ðốc An Bình Hạnh Phúc


2. Ủy Ban Thực Hiện (Administrative Committee):

        Ðiều Hành Tổng Quát: Dương Quốc Tùng
        Phụ Tá Thực Hiện & Sản Xuất: Phạm Hồng Ân, Nguyễn Thanh Sáng
        Phụ Tá Kỷ Thuật: Võ Ðại Danh, Ðỗ Thành, Dương Ấn
        Phụ Tá Tu Thư: Hoàng Thanh, Pham Kim Thành
        Phụ Tá Giao Tế: Lê Thắng, Trương Nam
        Phụ Tá Trang Web: Kim Oanh,
        Phụ Tá Hành Chánh: Nguyễn Quỳnh Như
        Phụ Tá Tài Chánh: Thủ Quỹ Giáo Hạt Ðông Nam California
        Phụ Tá Phát Triển: Phạm Thanh, Nguyễn Ðăng
        Phụ Tá Truyền Giáo Việt Nam:
             Vương Thiên, Ðặng Anh Phong, Nguyễn Công Danh, Võ Sỹ, Nguyễn Tạo, Trần Khải
            Nguyễn Bình Minh, Trương Văn Ánh, Trần Xuân Khánh, Phạm Nghĩa Minh
            Trần Dinh Thành, Nguyễn Hữu Danh, Nguyễn Thiện Minh, Nguyễn Ðình Thanh
            Trương Văn Hưởng, Lê văn Toàn, Trần Tới, Nguyễn Xuyên
        Phụ Tá Truyền Giáo Nam Cali:
            Trương Nam, Phạm Lưu Sử
        Phụ Tá Thanh Niên: Hoang Thu Thảo
        Phụ Tá Nội Vụ: Nguyễn Hậu
       

5213417
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3466
20850
102336
5213417
Your IP: 54.36.150.48
Server Time: 2019-06-19 13:24:00

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong