HomeTrang ChủMục Tiêu

Mục Tiêu Của An Bình Hạnh Phúc

Thi hành đại mạng lệnh của Ðức Chúa Giê-su truyền trước khi Ngài về trời:

            "Hãy đi dạy dỗ muôn dân,
            "Hãy nhân Danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh
                     làm phép báp têm cho họ,
            "Và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi."
                                                                                (Mathiơ 28:19,20)

     Dạy con người những gì?  Dạy họ biết:

          * kính sợ Ðấng Tạo Hóa Toàn Năng
          * đem vinh hiển cho Ðấng Tạo Hóa Toàn Năng
          * thờ phượng Ðấng Tạo Hóa Toàn Năng
          * phân biệt thật giả, và kết quả của đạo giả Babylôn
          * tránh xa Babylôn là sự lộn xộn về tôn giáo, chính trị, và kinh tế
          * giữ lòng tin Chúa Giê-su và các điều răn của Ðấng Tạo Hóa
                                                                              (Khải Huyền 14:6-12; 18:1-4)

5213180
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3229
20613
102099
5213180
Your IP: 68.183.99.96
Server Time: 2019-06-19 12:38:03

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong