Thắc Mắc Về Ngày Sabat
1) Thiểu Số, Ða Số & Thời Gian
2) Ðức Chúa Giê-su Cứu Thế & Ngày Sa-bát
3) Ngày Sa-bát Xưa là Ngày Thứ Nhất Hôm Nay
4) Yên Nghỉ và Ngày Sabat
5) Thờ Phượng Chúa Vào Ngày Thứ Nhất Hay Chủ Nhật
4945795
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2747
21539
101061
4945795
Your IP: 3.80.128.196
Server Time: 2019-04-25 19:56:22

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong