Thắc Mắc Về Ngày Sa-bát
0) Lời Giới Thiệu
A. Ngày Thứ Bảy Sabát là Của Người Do Thái
B. Giữ Ngày Sabát có Quan Trọng Không?
C. Thờ Chúa Ngày Nào Trong Tuần Lễ Chẳng Ðược, Chúa Không Câu Nệ Chi Tiết Ngày Nào Phải Không?
D. Những Ngày Trong Tuần Lễ Tạo Thế Rất Dài Chứ Không Phải Chỉ Có 24 Giờ.
E. Giữ Ngày Chủ Nhật của Tuần Lễ Ðể Kỷ Niệm Sự Sống Lại Của Chúa Giê-su
F. Trong Tân Ước Không Có Ðiều Răn Nào Bảo Phải Giữ Ngày Sabát?
G. Tôi Ðã Ðược Huấn Luyện Thờ Phượng Vào Ngày Thứ Nhất Từ Lúc Còn Trẻ Tuổi, Co Nên Tôi Không Phải Chịu Trách Nhiệm Về Việc Bỏ Ngày Sabát.
H. Tôi Già Rồi Khó Thay Ðổi Lắm
I. Giữ Ngày Sabát Sẽ Mất Việc Làm
K. Tôi Muốn Làm Theo Ða Số
L. Tôi Chỉ Yên Nghỉ Trong Ngày Thứ Bảy, Nhưng Không Cần Ði Thờ Phượng Trong Ngày Thứ Bảy.
M. Những Người Gặp Sự Chống Ðối Bắt Bớ Của Người Thân.
N. Ngày Chủ Nhật Là Ngày Của Chúa
O. Giúp Cho Người Ðã Tin Chúa Giữ Ngày Sabát
P. Những Người Không Biết Ngày Nào Là Ngày Thứ Bảy
4945795
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2747
21539
101061
4945795
Your IP: 3.80.128.196
Server Time: 2019-04-25 19:56:22

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong