Phúc Âm Đời Đời
I. Giới Thiệu

{play}http://205.178.152.122/1200229/001KhongBaoGioNoiKhongBaoGio1.mp3{/play}Tin lành” hay “phúc âm” là gì? Ngày hôm nay có quá nhiều người tự xưng là rao giảng phúc âm. Nhưng càng nghiên cứu Kinh Thánh chúng ta càng hoang mang với những điều tự xưng là “phúc âm” mà chúng ta đã nghe qua. Càng nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta càng nhận thức ra một điều: những gì mà người ta gọi là “phúc âm” ngày hôm nay bị pha loãng quá nhiều. Hơn thế nữa lại có nhiều sứ điệp phúc âm, mà không hề có chút gì liên hệ với phúc âm trong Thánh Kinh.

Nhiều phúc âm ngày nay đem lại cho người nghe một niềm hy vọng giả dối. Những phúc âm nầy hứa hẹn một sự cứu rỗi cho con người, nhưng trên thực tế lại đi nghịch đường lối Ðức Chúa Trời Toàn Năng. Người ta được hứa hẹn một sự sống đời đời, nhưng thực tế vẫn sống làm nô lệ cho tội lỗi. Những phúc âm nầy làm cho ân điển của Chúa trở nên rẻ tiền, mất giá trị, bị chà đạp và coi thường bởi ngoại giáo.

Những nhà rao giảng phúc âm giả dối nầy bảo người nghe rằng họ chỉ cần biết và chấp nhận một số dữ kiện hay tư tưởng về Ðức Chúa Giê-su để được cứu rỗi. Rồi những gì xảy ra sau đó không thành vấn đề, sống như thế nào cũng được. Một khi tin là coi như đã được sự sống đời đời. Cách sống sau đó là chuyện riêng của mỗi cá nhân.

Hai câu Kinh Thánh sau đây thường bị hiểu lầm là chỉ cần đồng ý tin là đủ để được cứu:
“Hai người trả lời rằng: Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Công Vụ Các Sứ Ðồ 16:31)
“Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;” (Rôma 10:9)

Nếu đọc cho kỹ bản chính, chúng ta thấy rằng cả hai câu đều nói, nếu tin “Giê-su là Chúa,...” Nói một cách khác, Ðức Chúa Giê-su có 2 vai trò trong đời sống tâm linh của chúng ta: Ngài là Ðấng Cứu chúng ta, và Ngài cũng là Ðấng Chúa Tể của đời sống chúng ta. Nếu chỉ nhấn mạnh hay chấp nhận vai trò cứu rỗi của Ngài, và quên đi vai trò chúa tể đời sống của chúng ta thì điều đó hoàn toàn sai lầm.

Sứ đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố, “Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Ðức Chúa Trời đã tôn Giê-su nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Ðấng Christ.” (Công Vụ Các Sứ Ðồ 2:36)

Khi báo tin mừng về sự giáng sinh của Ðức Chúa Giê-su cho những người chăn chiên, thiên sứ đã tuyên bố: “Ðừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.” (Luca 2:10)

“Làm Chúa” nghĩa là Ðấng cai trị mọi sự trong đời sống của người tin. Ý Ngài phải được tuân phục. “Làm Ðấng Christ” có nghĩa là Ðấng cứu chúng ta khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Cả hai vai trò nầy của Chúa Giê-su phải đi đâu với nhau. Không thể chấp nhận một điều và bỏ điều kia.

Sự khác biệt giữa phúc âm thật và phúc âm giả dối là sự khác biệt giữa ơn phước và rủa sả, giữa chiên và dê, giữa được cứu và hư mất, giữa hội thánh thật và giả, giữa thiên đàng và địa ngục, giữa lẽ thật và lẽ giả. Phúc âm thật sẽ đem con người vào gia đình của đức tin (Galati 6:10: Êphêsô 4:20,21; I Timôthê 3:15) và phúc âm giả sẽ đem người vào hội của quỷ Satan (Khải Huyền 3:9; 17:1-5; Giăng 8:44).

Kinh Thánh Galati 1:6-8 và Khải Huyền 22:18,19 là những lời cảnh cáo cho những ai pha loãng phúc âm, sửa đổi phúc âm, bóp méo phúc âm để làm vừa lòng ngừơi nghe.

Và Kinh Thánh Êsai 9:15 và Khải Huyền 18:4 là những lời cảnh cáo cho những ai thích đi theo hay nghe theo những phúc âm giả dối.

II. CHỈ CÓ MỘT PHÚC ÂM TRONG KINH THÁNH
III. Ý NGHĨA TỔNG QUÁT CỦA “PHÚC ÂM”
IV. TIN VUI CHO NHỮNG NGƯỜI ÐÃ CHẤP NHẬN HUNG TIN: PHÚC ÂM CHO NHỮNG NGƯỜI ÐÃ TIN VỀ HỌA ÂM
V. PHÚC ÂM CÓ TỪ KHI NÀO
VI. PHÚC ÂM THEO ÐỨC CHÚA GIÊ-SU
VII. PHÚC ÂM VÀ LÒNG KÍNH SỢ
VIII. PHÚC ÂM & NGÀY TẬN THẾ
IX. PHÚC ÂM ÐỜI ÐỜI & SỨ ÐỒ GIĂNG
X. KẾT LUẬN
XI. PHƯỚC TRONG ĐỜI NÀY
4945795
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2747
21539
101061
4945795
Your IP: 3.80.128.196
Server Time: 2019-04-25 19:56:22

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong