LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
Chúa Tình Yêu
Một Tôn Giáo Đầy Tình Yêu Thương
Thượng Ðế Toàn Năng Ðấng Yêu Thương
4142776
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
1520
3898
62656
4142776
Your IP: 49.2.205.212
Server Time: 2018-09-24 20:53:50

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong