Bảy Ngày Tạo Thế
I. Giới Thiệu

Ngày bình thường 24 giờ đồng hồ hay
ngày là biểu tượng thời gian dài? 

Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 1:1 đến 2:3 là sử liệu duy nhất nói về khởi nguồn của vũ trụ, thế giới và loài người. Những câu Kinh Thánh nầy kể lại công cuộc tạo thế xảy ra trong vòng 6 ngày và tiếp theo đó là ngày thứ 7, ngày yên nghỉ thánh. Như vậy tuần lễ đầu tiên của thế giới gồm có 7 ngày và mỗi ngày là 24 giờ đồng hồ.

Con người tranh luận trong nhiều thế kỷ vừa qua về câu hỏi 7 ngày trong tuần lễ tạo thế là ngày 24 giờ đồng hồ hay là “ngày” ám chỉ một thời gian dài đến cả hàng triệu năm. Nhất là trong vòng 150 năm vừa qua, vì ảnh hưởng của thuyết tiến hóa với những thời đại thời gian dài giằng dẳng. Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu về vấn đề nầy.

II. Sơ Lược Lịch Sử Của Sự Tranh Luận
III. Nền Tảng Kinh Thánh Để Giải Thích "Ngày" Là "Thời gian dài"
IV. Kết Quả Tai Hại Khi Tìm Cách Hoà Hợp Kinh Thánh Với thuyết Tiến Hoá
VI. Kết Luận
V. Những Lý Do Khác Cho Thấy "Ngày" Không Thể Là Một Thời Gian Dài
4945853
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2805
21597
101119
4945853
Your IP: 185.234.216.205
Server Time: 2019-04-25 20:13:27

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong