LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
Thuở Ban Đầu Đấng Toàn Năng
I. Thượng Đế Toàn Năng Đấng Khải Thị
II. Thượng Đế Đấng Toàn Năng
III. Thượng Ðế Toàn Năng Đấng Muôn Đời
IV. Vật Chất Căn Bản Có Khi Nào?
V. Kết Luận
3546736
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
100
14623
43599
3546736
Your IP: 54.234.45.10
Server Time: 2018-01-20 01:06:27

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong