Home
Hội Thánh VN

Ngợi Khen Chúa đã, đang, và sẽ dẫn dắt dân sự Ngài cho đến khi gặp Chúa giữa chốn không trung.  Vài hình ảnh sinh hoạt của các hội thánh tư gia thuộc hệ thống An Bình Hạnh Phúc.  Vài bản thánh nhạc do các hội thánh tư gia thực hiện trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn để tôn vinh Chúa.  Tạ ơn Chúa vì tất cả sự chăm gìn, ban cho, và dẫn dắt của Ngài trên toàn thể hội thánh Chúa.

Cho đến Năm 2009, Hội Thánh có những thành phần lãnh đạo trên toàn quốc như sau:
* 12 Mục Sư
* 70 Truyền Ðạo/Giáo Sĩ
* 120 nhân sự truyền giáo (toàn/bán thời gian)
* 250 nhân viên các ngành
* hàng ngàn nhân sự tình nguyện

Xin Chọn Những Bản Thánh Nhạc Bên Dưới. Chân thành cảm tạ những anh chị em tại Nha Trang, Cam Ranh, Sai Gòn, Tây Nguyên, Miền Bắc, Miền Trung, ..đã đóng góp trong chương trình nầy.
 • Hội Thánh Phúc Âm Ðời Ðời
 • Hằng Luôn An Ninh
 • Tìm Ðến Với Chúa
 • Chỉ Có Duy Ngài
 • Con Tạ Ơn Chúa
 • Tin Giê-su Thì Sẽ Ðược Sự Sống
 • Nếu Chúa Là
 • Gần Bên Chúa
 • Hư Không Nếu Không Có Chúa
 • Thi Thiên 23
 • Trăng Lên Ðầu Non
 • Tình Yêu Thật
 • Tình Yêu Dành Cho Chúa
 • Lạy Giê-hô-va Lắng Nghe
 • Tình Chúa Cao Vời
 • Cây Cấm Hãy Còn
 • 10 Ðiều Răn
 • Lời Cha
 • Dân Làng Tụng Ca Chúa
 • Xin Cho Nhau
 • Kêu Gọi Tin Chúa (Thơ)
 • Quay Về Tin Chúa (Thơ)
 • Về Ðây Chung Học
 • Lời Nguyện Lên Ðường
 • Hát Như Ða-vít Xưa
 • Thờ Phượng
 • Từng Lê Chân Bước
 • Một Ngày Tươi Mới
 • Một Ngày Tươi Mới (Thờ Phượng)
 • Không Bởi Quyền (Thờ Phượng)
 • Liên Khúc "Một Ngày Tươi Mới" & "Không Bởi Quyền"
 • Giê-su Ðấng Yêu Thương
 • Khi Chúa Gọi Tên
 • Nhớ Ðến Lúc Xưa
 • Nơi Tuyệt Vời
 • Một Ngày Tươi Mới & KHông Bởi Quyền (Vỗ Tay)
 • Tinh Binh Giê-su
 • Xin Ban Dầu Thánh Linh
 • Bảy Mươi Lần Bảy
 • Danh Tuyệt Vời
5213266
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3315
20699
102185
5213266
Your IP: 54.36.149.1
Server Time: 2019-06-19 12:53:52

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong