Home
Hội Thánh US

Hội Thánh là một tập thể của những người  được Chúa cứu ra ở mỗi điạ phương.  Ðây là những người kinh nghiệm được quyền năng Chúa Thánh Linh tái tạo đời sống của họ.  Và họ tình nguyện để sống cho Chúa và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.  Lòng trung thành của họ được dành cho Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi.  Họ được gắn liền với Hội Thánh Vô Hình Toàn Cầu. Ðức Chúa Giê-su là Vị Lãnh Ðạo Tối Cao.  Và những đầy tớ thánh là những người Chúa kêu gọi để chăn dẫn Hội Thánh Chúa theo đường lối của Ngài.
Hội Thánh được bước đi trong tổ chức và trật tự của Chúa.

Kính mời quý vị dành thì giờ đến thờ phượng Ðấng Tạo Hóa cũng là Ðấng Cứu Thế cùng với một trong các hội thánh chúng tôi ở các địa chỉ sau:

Hội Thánh Orange County
2101 West Edinger Ave. Santa Ana, CA 92704
Tôn Vinh & Truyền Giảng
7:30 PM Mỗi Tối Thứ Sáu
11:00 AM Mỗi Sáng Thứ Bảy

Hội Thánh Loma Linda
711 West C Street
Colton, CA 92324
 

Hội Thánh San Diego
4185 Home Ave.
San Diego, CA 92105
1-760-599-4747
 

5213180
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3229
20613
102099
5213180
Your IP: 68.183.99.96
Server Time: 2019-06-19 12:38:03

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong