Hội Thánh US
Kính mời quý vị dành thì giờ đến thờ phượng Ðấng Tạo Hóa cũng là Ðấng Cứu Thế cùng với một trong các hội thánh chúng tôi ở các địa chỉ sau:
5068176
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
163
22885
100464
5068176
Your IP: 113.53.230.162
Server Time: 2019-05-24 01:02:00

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong