Thời Gian Cấp Bách
1) Khi ngồi trên núi Ô-li-ve, các môn đồ hỏi Chúa điều gì?
2) Ðức Chúa Giê-su trả lời như thế nào?
3) Ðức Chúa Giê-su tiếp tục cho biết giai đoạn hai của những dấu hiệu chỉ về sự Chúa tái lâm như thế nào?
4) Ðức Chúa Giê-su cho biết khi nào thì sự cuối cùng mới xảy ra?
5) Tin Lành hay Phúc Âm về nước Ðức Chúa Trời được định nghĩa như thế nào trong Khải Huyền?
6) Sau khi Tin Lành hay Phúc Âm Ðời Ðời được giảng ra khắp đất thì sẽ có chuyện gì xảy ra?
7) Ðiều gì sẽ xảy ra sau khi sự gớm ghiếc được lập ra trong hội thánh?
8) Sứ đồ Phao-lô được sự khải thị đã cho biết điều gì xảy ra trước khi Chúa tái lâm?
9) Ðức Chúa Giê-su dạy chúng ta cần phải làm những điều gì để đứng vững khi tận thế đến? (Mathiơ 24)
4945853
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2805
21597
101119
4945853
Your IP: 185.234.216.205
Server Time: 2019-04-25 20:13:27

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong