Chướng Ngại Tâm Linh
1) Những người được tái sanh sống vì ai?
2) Ai là chủ nhân của trái đất và mọi sự trên nó?
3) Ai ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sức khỏe để tạo ra sự nghiệp?
4) Ðiều răn lớn nhất mà Ðức Chúa Giê-su tóm tắt luật pháp là gì?
5) Tấm Lòng của chúng ta được điều khiển bởi điều gì?
6) Ðiều gì xảy ra khi lòng của chúng ta quá yêu thích tiền bạc hay tham tiền?
7) Ðức Chúa Trời dạy bao nhiêu phần trong số tài sản chúng ta làm ra thuộc về Ngài?
8) Làm cách nào để chứng minh rằng lòng người thật sự dành cho Chúa?
9) Tại sao Ðức Chúa Giê-su dạy chúng ta nên chứa của cải trên trời?
10) Ðức Chúa Giê-su hứa điều gì cho những ngừời để Ngài lên trên tất cả mọi sự?
11) Những điều cần nhớ khi dâng hiến
5213417
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3466
20850
102336
5213417
Your IP: 54.36.150.48
Server Time: 2019-06-19 13:24:00

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong