Phân Biệt Thật Giả
1) Ðức Chúa Giê-su phán dạy chúng ta phải sống thế nào để khỏi bị lừa dối?
2) Chính ma quỷ cũng làm gì để lừa dối chúng ta?
3) Sứ đồ Phi-e-rơ cũng cảnh cáo chúng ta thế nào?
4) Sứ đồ Phao-lô bởi sự khải thị của Ðức Thánh Linh viết lại điều gì?
5) Lời Chúa khuyên chúng ta điều gì về sự phân biệt nhận xét?
6) Kinh Thánh dạy chúng ta làm gì với các thần linh hành động trong lòng loài người?
7) Những tiêu chuẩn nào được dùng để thử?
8) Biết xưng nhận Ðức Chúa Giê-su có đủ để chúng ta xác nhận rằng một người thật sự đến từ Ðức Chúa Trời chăng?
9) Ðiều kiện thứ hai để nhận biết một đấng tiên tri là gì?
10) Lời tiên đoán của một tiên tri ứng nghiệm có đủ để chúng ta tin rằng người đó đến từ Ðức Chúa Trời chăng?
11) Dân sự của Chúa phải lấy điều gì làm mực thước đo lường thật giả?
12) Ðức Chúa Giê-su dạy các môn đồ của Ngài phương pháp nào để thử nghiệm lãnh đạo giả?
4945905
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2857
21649
101171
4945905
Your IP: 3.80.128.196
Server Time: 2019-04-25 20:25:38

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong