Gầy Dựng Hội Thánh
1) Qua quyền năng của Ðấng nào mà chúng ta tin nhận Ðức Chúa Giê-su?
2) Sau khi tin nhận Ðức Chúa Giê-su và gia nhập vào hội thánh, Ðức Chúa Thánh Linh làm gì trong đời sống chúng ta?
3) Ðức Thánh Linh làm gì để chúng ta được ích lợi chung?
4) Có phải Ân Tứ Thiêng Liêng được ban cho theo ý muốn của chúng ta?
5) Nguyên Tắc Xử Dụng Ân Tứ Thiêng Liêng
6) Trắc Nghiệm
5213477
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3526
20910
102396
5213477
Your IP: 54.36.150.131
Server Time: 2019-06-19 13:39:10

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong