LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
Hội Thánh Thật
1) Thượng Ðế có bao nhiêu hội thánh thuộc về Ngài?
2) Bầy của Thượng Ðế là bầy thế nào?
3) Ai sẽ là người lãnh đạo của bầy nhỏ?
4) Hội Thánh Thật phải được lập trên nền tảng nào?
5) Hội Thánh Thật phải rao giảng những sứ mạng nào?
6) Hội Thánh Thật bày tỏ đức tin sống như thế nào?
7) Hội Thánh thật còn rao giảng điều gì về người chết?
8) Hội Thánh Thật còn có đặc điểm nào nữa?
9. Trắc Nghiệm
3767212
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
147
13077
45686
3767212
Your IP: 54.80.185.137
Server Time: 2018-04-20 01:00:01

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong