LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
Đạo Nào Cũng Tốt
1) Sự lừa dối đầu tiên như thế nào?
2) Lời Chúa dạy gì về việc liên lạc với vong hồn người chết?
3) Lý Do Không Ðược Liên Lạc Với Người Chết
4) Lý Do Người Chết Hiện Nay Không Lên Thiên Ðàng Không Xuống Ðiạ Ngục
4142896
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
1640
4018
62776
4142896
Your IP: 54.80.83.123
Server Time: 2018-09-24 21:57:50

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong