Dấu Ấn Bình An
1) Satan sẽ làm gì khi biết thì giờ của mình không còn bao lâu và ngày cuối cùng sẽ đến?
2) Chuyện gì sẽ xảy ra cho thế giới trong những ngày sau cùng?
3) Satan sẽ làm gì để lừa dối con người trong tình trạng hỗn loạn nầy?
4) Nhưng trước khi hoạn nạn xảy ra, dân sự của Chúa phải được làm gì?
5) Muốn nhận ra ấn của Ðức Chúa Trời là gì, chúng ta phải tìm hiểu những đặc điểm của nhóm 144,000?
6) Những đặc điểm bên trên giúp cho chúng ta nhận ra ấn của Ðức Chúa Trời như thế nào?
7) Ðiều răn thứ tư cho chúng ta biết những điều gì về Thượng Ðế Toàn Năng và lý do chúng ta thờ Ngài?
8) Thượng Ðế ban ngày Sabát cho dân sự của Ngài để làm gì?
9) Ðức Chúa Trời gởi lời cảnh cáo gì cho những người chạy theo “con thú” và nhận dấu của nó?
10) Làm cách nào để chúng ta tránh đừng nhận dấu con thú, không thờ phượng nó hay tượng của nó?
4945730
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2682
21474
100996
4945730
Your IP: 162.213.36.208
Server Time: 2019-04-25 19:40:42

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong