Dấu Hiệu Nên Thánh
1) Ðức Chúa Giê-su phán như thế nào về luật pháp của Ðức Chúa Trời Toàn Năng?
2) Ma quỷ chỉ cần dụ dỗ chúng ta phạm hay hủy đi bao nhiêu điều răn của Chúa?
3) Trước khi Ðức Chúa Giê-su trở lại thế giới phải có điều gì xảy ra?
4) Liên hệ giữa người nầy với hội thánh như thế nào?
5) Quyền lực nầy sẽ làm những điều gì?
6) Lời tiên tri trong Ðaniên cho biết điều gì xảy ra cho luật pháp của Chúa?
7) Trước hết chúng ta tìm hiểu “vua đó” là quyền lực nào?
8) Quyền lực nầy phạm thượng thế nào?
9) Quyền lực nầy còn làm gì đối với các thánh đồ?
10) Quyền lực nầy làm gì với luật pháp của Thượng Ðế Toàn Năng
11) Ðiều gì xảy ra cho uy quyền của Giáo hội La Mã?
12) Ðiều gì xảy ra cho quyền lực nầy trong ngày cuối cùng của thế giới?
13) Quyền lực nầy làm những điều gì nghịch lại cùng các điều răn của Thượng Ðế?
14) Ðức Chúa Trời đã cảnh cáo như thế nào về việc nhận dấu hiệu của quyền lực nầy?
15) Dân sự trung thành của Thượng Ðế trong ngày cuối cùng nên làm gì?
16) Thượng Ðế kêu gọi dân sự của Ngài đang ở trong những tổ chức đi theo ý loài người như thế nào?
4945730
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2682
21474
100996
4945730
Your IP: 162.213.36.208
Server Time: 2019-04-25 19:40:42

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong