Lòng Trung Trọn Vẹn
1) Ðức Chúa Giê-su gọi sự thờ phượng giả hình, vô ích, trên môi miếng là gì?
2) Sự thờ phượng mà Chúa ưa thích (đi tìm) là gì?
3) Ðức Chúa Giê-su tuyên bố điều gì về luật pháp của Ngài?
4) Ðức Chúa Giê-su sẽ phán điều gì với nhiều Cơ Ðốc nhân trong ngày Chúa tái lâm?
5) Người biết Chúa và ở trong Chúa là người như thế nào?
6) Chúng ta chỉ cần phạm mấy điều răn là phạm tất cả luật pháp?
7) Ðức Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta giữ bao nhiêu điều trong lời dạy của Ngài?
8) Ngày Thứ Bảy hay ngày Sabát phát xuất từ lúc nào?
9) Ðiều răn thứ tư trong luật pháp 10 Ðiều Răn dạy chúng ta điều gì?
10) Khi Ðức Chúa Giê-su còn ở thế gian Chúa giữ ngày nào?
11) Khi Ðức Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, các môn đồ giữ ngày nào?
12) Sứ đồ Phao-lô và những Cơ Ðốc nhân đầu tiên thờ phượng trong ngày nào?
13) Khi nói về những dấu hiệu chỉ ngày tận thế, Ðức Chúa Giê-su truyền chúng ta điều gì?
14) Khi đạo của Chúa được giảng ra khắp đất trong ngày cuối cùng, ai sẽ giữ ngày Sabát?
15) Trên trời mới và đất mới, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa trong ngày nào?
16) Ngày Sabát là ngày nào trong tuần lễ?
17) Có phải ngày Sabát là ngày để thờ phượng chăng?
18) Làm cách nào để phân biệt dân sự của Chúa?
19) Chúa hứa điều gì cho những người tuân giữ ngày Sabát?
4945730
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2682
21474
100996
4945730
Your IP: 162.213.36.208
Server Time: 2019-04-25 19:40:42

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong