Đời Sống Vui Thoả
1. Kinh thánh dùng hình ảnh nào để minh họa cho chúng ta tính chất tạm bợ của đời sống trên đất?
2. Vì thế, chúng ta nên sống thế nào để đời sống có ý nghĩa?
3) Muốn đạt được những điều trên trước hết chúng ta cần phải làm gì?
4) Rồi chúng ta phải tích cực nhờ ơn Chúa để làm điều gì?
5) Sau đây là những điều khuyên bạn cần tập luyện:
4945795
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2747
21539
101061
4945795
Your IP: 3.80.128.196
Server Time: 2019-04-25 19:56:22

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong