Quyền Năng để Sống
1) Kinh Thánh tuyên bố điều gì về vai trò quan trọng của Ðức Thánh Linh?
2) Ðức Thánh Linh là một “Ðấng” hay chỉ là một nguồn quyền năng?
3) Ðức Thánh Linh là Ðức Chúa Trời.
4) Vài chức năng của Ðức Thánh Linh trong đời sống Cơ Ðốc nhân là gì?
5) Kinh Thánh ra lệnh chúng ta phải sống như thế nào với Ðức Thánh Linh?
6) Làm cách nào để chúng ta có thể được đầy dẫy Ðức Thánh Linh?
7) Kết quả của sự đầy dẫy Ðức Thánh Linh là gì?
8) Bạn hãy trả lời những câu hỏi dưới đây: khoanh chữ T nếu Trúng và S nếu sai:
4945853
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2805
21597
101119
4945853
Your IP: 185.234.216.205
Server Time: 2019-04-25 20:13:27

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong