Thông Giao Với Chúa
1) Thượng Ðế hứa điều gì trong lời của Ngài?
2) Loại cầu nguyện đầu tiên là cầu xin.
3) Loại cầu nguyện thứ hai gọi là cầu thay.
4) Loại thứ ba: Ngợi khen và thờ phượng.
5) Loại cầu nguyện thứ tư: Hai chiều.
6) Nhịp cầu thông công giữa người và Trời là gì?
7) Nguồn sức mạnh để giúp chúng ta cầu nguyện là gì?
8) Những đề nghị thực tế để có một đời sống cầu nguyện cao:
4945905
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
2857
21649
101171
4945905
Your IP: 3.80.128.196
Server Time: 2019-04-25 20:25:38

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong