Đi Tìm Năng Quyền
1. Làm sao để chúng ta biết rằng Chúa muốn thông công với ta?
2. Tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện trong thời kỳ quan trọng này?
3. Ðức Chúa Trời có sẵn sàng ban điều “tốt nhất” cho chúng ta chăng?
4. Chúng ta nên cầu nguyện vào lúc nào?
5. Khi các môn đồ yêu cầu Ðức Chúa Giê-su dạy họ cầu nguyện, Chúa đáp lời như thế nào và dạy họ nguyên tắc gì?
6. Nguyên tắc thứ ba của sự cầu nguyện là gì?
7. Nguyên tắc thứ tư để cầu nguyện là gì?
8. Bên cạnh sự cầu nguyện riêng tư chúng ta có cần cầu nguyện chung hay không?
9. Nguyên tắc thứ sáu nói về thái độ của chúng ta trong lúc cầu nguyện?
10. Chúa Giê-su và các môn đồ đã cầu nguyện vào những cơ hội đặc biệt nào nữa?
11. Nguyên tắc thứ bảy để cầu nguyện là gì?
12. Nguyên tắc thứ tám là gì?
13. Nguyên tắc thứ chín là gì?
14. Nguyên tắc thứ mười là gì?
15. Nguyên tắc thứ mười một là gì?
5213417
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3466
20850
102336
5213417
Your IP: 54.36.150.48
Server Time: 2019-06-19 13:24:00

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong