LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
Người Bạn Muôn Ðời
1) Chúa Giê-su là một nhân vật có thật trong lịch sử hay chỉ là huyền thoại?
2) Chúng ta có được những dữ kiện lịch sử nào về Chúa Giê-su?
3) Kinh Thánh nói thế nào về thân thế của Ðức Chúa Giê-su?
4) Ðức Chúa Giê-su hạ sanh làm người với mục đích gì?
5) Biết Chúa Giê-su chúng ta sẽ nhận được những phước hạnh nào?
6) Tóm Tắt Những Lý Do Chúng Ta Cần Nhìn Biết & Tiếp Nhận Chúa Giê-su
7) Tại sao chúng ta cần một Ðấng Cứu Thế?
8) Ðức Chúa Giê-su còn làm gì cho chúng ta hôm nay?
4142875
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
1619
3997
62755
4142875
Your IP: 54.80.83.123
Server Time: 2018-09-24 21:42:40

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong