Tìm Ðấng Tôn Thờ
1) Không thấy Ðức Chúa Trời mà tin rằng Ngài hiện hữu, như vậy có hợp lý chăng hay là một sự mù quáng?
2) Tại sao chúng ta cần có niềm tin nơi Ðức Chúa Trời Toàn Năng?
3) Chỉ bởi lý trí chúng ta có thể hiểu tường tận sự mầu nhiệm của Ðức Chúa Trời Toàn Năng chăng?
4. Thượng Ðế Toàn Năng đã dựng nên vũ trụ, vậy ai đã dựng nên Thượng Ðế?
5. Ðức Chúa Trời Toàn Năng là Ðấng như thế nào?
6) Giáo lý Ba Ngôi liên hệ như thế nào với Thượng Ðế Toàn Năng?
7) Thượng Ðế Toàn Năng làm gì để đối phó với tình trạng đau khổ và hư mất của nhân loại?
8) Ba lẽ thật vĩ đại nhất mà bạn cần biết về Thượng Ðế Toàn Năng từ Thánh Kinh
5213477
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3526
20910
102396
5213477
Your IP: 54.36.150.131
Server Time: 2019-06-19 13:39:10

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong