Ðức Tin & Hành Ðộng
0) Giới Thiệu

Khi quân đội đồng minh tấn công nước Ðức vào cuối Ðệ Nhị Thế Chiến, các chiến sĩ đồng minh lùng xét từng tấc đất, từng ngôi nhà, từng nông trại để tìm những người lính bắn sẻ của quân địch. Khi một binh sĩ đến gần một ngôi nhà bỏ hoang đổ nát bởi bom đạn, anh chiếu ngọn đèn bin vào trong hầm nhà đen tối, dơ dáy. Anh đọc được những hàng chữ của một nạn nhân chiến dịch giết người tập thể của Hítle như sau:

Tôi tin mặt trời vẫn hiện diện dù khi không thấy ánh sáng của nó.
Tôi tin ở tình yêu, dù khi nó không được bày tỏ.
Tôi tin vào Thượng Ðế, dù khi Ngài yên lặng.

Ðức tin, hay niềm tin, là điều cần thiết cho đời sống. Dù rằng chúng ta có ý thức hay không, trong mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta phải có lòng tin thì mọi sự mới kết quả.

Ði khám bệnh ở văn phòng bác sĩ, chúng ta phải tin vào khả năng của vị bác sĩ đó. Mua một món hàng, chúng ta phải tin vào công dụng của món hàng đó. Có tin vào ngân hàng, chúng ta mới gởi tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Mọi sự chúng ta làm có tin rằng tốt đẹp cho cuộc sống, chúng ta mới thực hiện. Người sống mà không có niềm tin, thì sống vô hồn, không ngày mai, không ý nghĩa.

Nếu không tin ở Trời, chúng ta phải tin vào một vị thần nào đó, một người nào đó, một điều gì đó, hay chính mình. Niềm tin đặt đúng chỗ thì sẽ có hạnh phúc. Niềm tin đặt sai chỗ thì một ngày kia sẽ thất vọng. An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đi tìm một đức tin thật.

1) Ðiều kiện để đến với Thượng Ðế Toàn Năng là gì?
2) Ðức tin là gì?
3) Vạn vật bày tỏ điều gì về Thượng Ðế Toàn Năng?
4) Ðức tin đến từ đâu?
5213477
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3526
20910
102396
5213477
Your IP: 54.36.150.131
Server Time: 2019-06-19 13:39:10

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong